Anja Iskra | Zagovor doktorata

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 9. maja 2022, ob 11. uri, Anja Iskra na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Kulturna zgodovina, javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Kulturna politika in likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941-1945.

 

Mentor: red. prof. dr. Oto Luthar, somentorica: izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki.

 

Komisija: dr. Bojan Godeša, red. prof. dr. Tanja Petrović in izr. prof. dr. Polonca Vidmar.

 

Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

Vljudno vabljeni.