Janez Mulec | Mikrobiologija kraškega podzemlja

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo v okviru smeri Biodiverziteta, ekologija in evolucija na magistrskem študijskem programu Vede o Zemlji in okolju imel izr. prof. dr. Janez Mulec:

 

Mikrobiologija kraškega podzemlja.

 

Predavanje bo v četrtek, 21. aprila 2022, ob 10. uri, preko spletne seje ZOOM.

 

Jamska mikrobiologija je interdisciplinarno področje mikrobiologije in geologije, kjer preučujemo mikroorganizme v jamah in njihove vplive na naravne procese. V predavanju bomo osvetlili zanimive podzemne habitate, kjer naletimo na mikroorganizme, ter pokazali na nekatere njihove značilne predstavnike. V razumevanju vloge mikroorganizmov pri naravnih procesih je še vedno veliko vrzeli, vendar so kljub temu učinki njihovih aktivnosti nemalokrat jasno izraženi. To velja še posebej v primerih neposrednega človekovega vpliva, ki je posledica organskega onesnaženja.

 

Izr. prof. dr. Janez Mulec je raziskovalec, ki se ukvarja z jamsko mikrobiologijo, delovanjem ekosistemov ter varovanjem narave. Kot član raziskovalne skupine na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU sodeluje pri bazičnih in aplikativnih raziskavah. Je nosilec predmeta Mikrobiologija okolja na magistrskem študijskem programu Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Vabljeni!