Doktorski seminar

V četrtek, 10. marca 2022 bo ob 15.30 uri Anja Iskra v okviru Samostojnega raziskovalnega dela III. predstavila svoj doktorat pred oddajo na senat v postopek ocenjevanja in zagovora.

 

Doktorsko disertacijo z naslovom: Kulturna politika in likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941-1945 zaključuje na modulu Kulturna zgodovina pod mentorstvom red. prof. dr. Ota Lutharja in somentorstvom izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki.

 

Predstavitev bo potekala po spletni seji ZOOM. Udeležba študentk in študentk na predstavitvah je obvezna v 1. in v 2. letniku študija v okviru Raziskovalnega seminarja I. in II. in se bo beležila s prezenčno listo.