Rok Benčin | Svet in žival: Leibniz, Uexküll in sodobna filozofija

V okviru predmeta Sodobna filozofija in moderna literatura bo s ciklom predavanj začel doc. dr. Rok Benčin:

 

Svet in žival: Leibniz, Uexküll in sodobna filozofija.

 

Prvo predavanje bo v sredo, 14. decembra 2022, ob 17. uri. V prvem semestru sledita še predavanji v sredo, 21. decembra 2022 in v sredo, 4. januarja 2023, vedno ob isti uri in v sejni sobi Filozofskega inštituta ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

 

Na treh predavanjih se bomo posvetili transformacijam filozofskega koncepta sveta skozi prizmo živali. Začeli bomo z vplivom razvoja znanosti o življenju na Leibnizevo idejo o mnoštvu svetov in nadaljevali z zmedo, ki jo je v filozofske razprave vnesel Uexküll z raziskovanjem živalskih okolnih svetov. Imajo živali svoje svetove? Ali je svet žival?

 

Vabljeni!