Inavguracijsko predavanje dr. Stanke Šebela

Vabimo vas na inavguracijsko predavanje, ki ga bo ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje krasoslovja imela dr. Stanka Šebela:

 

Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine.

 

Inavguracijsko predavanje bo v četrtek, 9. marca 2023, ob 11. uri, v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Škocjanske jame so vpisane v UNESCO svetovno dediščino od leta 1986. Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija, ki upravlja naravno vrednoto ima med svojimi dejavnostmi izpostavljen tudi monitoring spremljanja stanja v sistemu Škocjanskih jam kot tudi na površju parka.

 

V okviru aplikativnega projekta (L7-8268) Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (2017 – 2021), ki sta ga so-financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Javni zavod park Škocjanske jame smo partnerji v projektu (ZRC SAZU IZRK in MEIS d.o.o.) vzpostavili meritve mikro-klimatskih parametrov (T, atmosferski tlak, CO2, vlaga, ventilacija, gama radiacija) izvedli smo inventarizacijo favne v jami, izdelali model napovedovanja poplav v jami, opravili smo raziskave rasti in odstranjevanja lampenflore in opravili temeljne raziskave vezane na geologijo krasa in geomorfologijo. Prenos podatkov mikro-klime v realnem času omogoča direkten prikaz antropogene obremenitve jamskega okolja in opozorilo upravljavcu jam. Model napovedovanja poplav se je med projektom že izkazal kot zelo uporaben pri varovanju jamske infrastrukture in ljudi. Vpliv obiskovalcev na mikro-klimo Škocjanskih jam je predstavljen tudi v monografiji izdani pri založbi Elsevier v letu 2022. Čeprav je le-ta najbolj usmerjena na Postojnsko jamo in Predjamo, pa predstavlja pomembne smernice za trajnostno rabo vseh turističnih jam v Sloveniji kot primer dobre prakse. Naše meritve kažejo, da so Škocjanske jame z aktualnim številom obiskovalcev v ustreznih mejah trajnostne rabe. Vzpostavitev meritev jamske mikro-klime s sodobnimi senzorji in primerjava s številom obiskovalcev sta za Škocjanske jame pomembni za vzdrževanje trajnostnega turizma in ohranjanje jame. Rezultati so pomembni za upravljavce turističnih jam in predstavljajo promocijo raziskovanja in varovanja slovenskih jam tudi v svetovnem merilu.

 

Vljudno vabljeni!