Red. prof. dr. Stanka Šebela

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju.


05 7001949
sebela@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1988),
 • Magisterij iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1991),
 • Doktorat iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1995).

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Leta 1988 se je zaposlila na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni, kjer je zaposlena še danes. Njena glavna področja delovanja so strukturna geologija in kras, aktivne tektonske strukture, tektonski mikro-premiki v kraških jamah, jamska mikro-klima, trajnostna raba jam za turizem. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih projektih doma in v tujini. Je mentorica pri doktorskih nalogah.Glavna gostovanja:

 • Fulbrightova štipendija (1998) na USGS-US Geological Survey (Reston, Virginia, USA) in na DRI (Desert Research Institute, Nevada USA),
 • Podoktorska štipendija Slovenske Znanstvene Fundacije (1996-1997) na USGS-US Geological Survey (Reston, Virginia, USA) in na DRI (Desert Research Institute, Nevada USA),
 • European Sciences Foundation, Groundwater Pollution – GPoll exchange grant, Université Montpellier II (France), Institute des Sciences de la Terre, de l’Eau et de l’Espace, Laboratoire de Géophysique, Téctonique et Sédimentologie (UMR 5573) (2000),
 • NATO Italia No. 65 NATO Outreach fellowship – No. 5 fellowship for Geology-Mineralogy (2001) Rim, Italija
 • Nosilka bilateralnega projekta z ZDA “Meritve aktivnih tektonskih mikro premikov: premerjava razmer v slovenskih kraških jamah s kraškimi področji v južni Nevadi ZDA” (2015-2016, BI-US/15-16-054),
 • Vodja projekta “Climatic monitoring in show caves: comparison of conditions from Slovene karst caves with karst areas of Southern Nevada USA” (dovoljenje številka GRBA-2015-SCI-0015). Projekt se je izvajal v obdobju 2015-2016 v Lehman Caves (Great Basin National Park, USA),
 • Nosilka bilateralnega projekta z ZDA »Jamska meteorologija kot pomembno orodje razumevanja naravnih in antropogenih vplivov na jame« (2018 -2021, ARRS Bl-US/18-20-049).

Drugo:

 • članica Jamarske zveze Slovenije (od 1989),
 • članica Speleološkega društva Anthron (od 1989),
 • članica Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko SZGG (od 1995),
 • članica International Union of geodesy and geophysics IUGG,
 • članica Fulbright Alumni Association in Slovenia (od 1998),
 • članica UIS (Unione International de Speleologie) in KHS komisije,
 • predsednica Znanstvenega sveta IZRK ZRC SAZU (2009-2012),
 • predstavnica Slovenije v BNSR (Board of National Representatives) za projekt EPOS IP (H2020),
 • predstavnica ZRC SAZU v IPC (Implementation Phase Council) za projekt EPOS IP (H2020),
 • predstavnica ZRC SAZU za projekt EPOS SP (H2020).

Izbrane publikacije:

 • AMBROSINO, F., THINOVÁ, L., BRIESTENSKÝ, Miloš, ŠEBELA, Stanka, SABBARESE, C. Detecting time series anomalies using hybrid methods applied to Radon signals recorded in caves for possible correlation with earthquakes. Acta geodaetica et geophysica, 2020, vol. 55, iss. 3, str. 405-420, doi: 1007/s40328-020-00298-1. [COBISS.SI-ID 26584323]
 • ŠEBELA, Stanka, BAKER, Gretchen M., LUKE, Barbara. Cave temperature and management implications in Lehman Caves, Great Basin National Park, USA : Stanka Šebela, Gretchen Baker, Barbara Luke. Geoheritage, 2019, vol. 11, no. 3, str. 1163-1175, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-019-00367-0, doi: 1007/s12371-019-00367-0. [COBISS.SI-ID 44575533]
 • PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change, 2019, vol. 19, iss. 2, str. 379-389, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, doi: 1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]
 • PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Carbon dioxide in Postojna Cave (Slovenia) : spatial distribution, seasonal dynamics and evaluation of plausible sources and sinks. Environmental earth sciences, 2018, vol. 77, iss. 7, str. 1-15, doi: 1007/s12665-018-7459-6. [COBISS.SI-ID 42840877]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Črna Jama as a cold air trap cave within Postojna Cave, Slovenia. Theoretical and applied climatology, 2018, vol. 134, iss. 3/4, str. 741-751, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-017-2304-5, doi: 1007/s00704-017-2304-5. [COBISS.SI-ID 42090285]
 • JARC, Simona, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina. Sources of sulphate minerals in limestone cave-a possible evidence of anthropogenic activity : a case study in Črna Jama Cave (Slovenia). Environmental science and pollution research international, 2017, vol. 24, iss. 34, str. 26865-26873, doi: 1007/s11356-017-0486-0. [COBISS.SI-ID 1368670]
 • ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, GRČMAN, Helena, JARC, Simona. Evidence of Holocene surface and near-surface palaeofires in karst caves and soils. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2017, vol. 485, str. 224-235, doi: 1016/j.palaeo.2017.06.015. [COBISS.SI-ID 1345886]
 • ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, JARC, Simona. Application of Scanning Electron Microscopy/Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy for characterization of detrital minerals in karst cave speleothems. Microscopy and microanalysis, 2016, vol. 22, iss. 1, str. 87-98, doi: 1017/S1431927615015688. [COBISS.SI-ID 1253982]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism : towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association, 2015, vol. 42, no. 2, str. 78-85, http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat : the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, 2015, vol. 8, iss. 7, str. 1326-1334, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917]
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy, 2015, vol. 51, str. 106-116, doi: 1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
 • ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš, JARC, Simona, TORKAR, Sonja, ZUPANČIČ, Nina. Characterization of black deposits in karst caves, examples from Slovenia. Facies, 2015, vol. 61, iss. 2, str. 1-13, http://link.springer.com/article/10.1007/s10347-015-0430-z, doi: 1007/s10347-015-0430-z. [COBISS.SI-ID 38197037]
 • BRIESTENSKÝ, Miloš, ROWBERRY, Matt D., STEMBERK, Josef, STEFANOV, Petar, VOZÁR, Jozef, ŠEBELA, Stanka, PETRO, Ĺubomír, BELLA, Pavel, GAÁL, Ĺudovít, ORMUKOV, Cholponbek. Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica : international geological journal, 2015, vol. 66, no. 5, str. 427-438, doi: 1515/geoca-2015-0035. [COBISS.SI-ID 38996269]
 • ŠEBELA, Stanka, LIU, Hong. Structural geological characteristics of karst caves and major stone forest, Yunnan, China = Strukturno geološke značilnosti kraških jam in glavnega kamnitega gozda, Yunnan, Kitajska. Acta carsologica, 2014, letn. 43, št. 1, str. 115-127, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/572/710, doi: 3986/ac.v43i1.572. [COBISS.SI-ID 37530925]
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology, 2014, vol. 34, iss. 5, str. 1488-1500, doi: 1002/joc.3778. [COBISS.SI-ID 2795259]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases in tourist numbers. Tourism management perspectives, 2014, 10, str. 37-45, doi: 1016/j.tmp.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 36637997]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Natural and anthropogenic influences on the year-round temperature dynamics of air and water in Postojna show cave, Slovenia. Tourism management, vol. 40, feb. 2014, str. 233-243, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001301, doi: 1016/j.tourman.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 35783725]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring. Theoretical and applied climatology, 2011, vol. 105, no. 3/4, str. 371-386, doi: 1007/s00704-011-0397-9. [COBISS.SI-ID 32213037]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6