Izr. prof. dr. Stanka Šebela

Nosilka izbirnega predmeta Kras in tektonske strukture na krasoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Življenje na Zemlji. Znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.


05 7001949
sebela@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1988),
 • Magisterij iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1991),
 • Doktorat iz geologije (Univerza v Ljubljani, 1995).

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Leta 1988 se je zaposlila na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni, kjer je zaposlena še danes. Njena glavna področja delovanja so strukturna geologija in kras, aktivne tektonske strukture, tektonski mikro-premiki v kraških jamah, jamska mikro-klima, trajnostna raba jam za turizem. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih projektih doma in v tujini. Je mentorica pri doktorskih nalogah.Glavna gostovanja:

 • Fulbrightova štipendija (1998) na USGS-US Geological Survey (Reston, Virginia, USA) in na DRI (Desert Research Institute, Nevada USA),
 • Podoktorska štipendija Slovenske Znanstvene Fundacije (1996-1997) na USGS-US Geological Survey (Reston, Virginia, USA) in na DRI (Desert Research Institute, Nevada USA),
 • European Sciences Foundation, Groundwater Pollution – GPoll exchange grant, Université Montpellier II (France), Institute des Sciences de la Terre, de l’Eau et de l’Espace, Laboratoire de Géophysique, Téctonique et Sédimentologie (UMR 5573) (2000),
 • NATO Italia No. 65 NATO Outreach fellowship – No. 5 fellowship for Geology-Mineralogy (2001) Rim, Italija
 • Nosilka bilateralnega projekta z ZDA “Meritve aktivnih tektonskih mikro premikov: premerjava razmer v slovenskih kraških jamah s kraškimi področji v južni Nevadi ZDA” (2015-2016, BI-US/15-16-054),
 • Vodja projekta “Climatic monitoring in show caves: comparison of conditions from Slovene karst caves with karst areas of Southern Nevada USA” (dovoljenje številka GRBA-2015-SCI-0015). Projekt se je izvajal v obdobju 2015-2016 v Lehman Caves (Great Basin National Park, USA),
 • Nosilka bilateralnega projekta z ZDA »Jamska meteorologija kot pomembno orodje razumevanja naravnih in antropogenih vplivov na jame« (2018 -2021, ARRS Bl-US/18-20-049).

Drugo:

 • članica Jamarske zveze Slovenije (od 1989),
 • članica Speleološkega društva Anthron (od 1989),
 • članica Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko SZGG (od 1995),
 • članica International Union of geodesy and geophysics IUGG,
 • članica Fulbright Alumni Association in Slovenia (od 1998),
 • članica UIS (Unione International de Speleologie) in KHS komisije,
 • predsednica Znanstvenega sveta IZRK ZRC SAZU (2009-2012),
 • predstavnica Slovenije v BNSR (Board of National Representatives) za projekt EPOS IP (H2020),
 • predstavnica ZRC SAZU v IPC (Implementation Phase Council) za projekt EPOS IP (H2020),
 • predstavnica ZRC SAZU za projekt EPOS SP (H2020).

Izbrane publikacije:

 • AMBROSINO, F., THINOVÁ, L., BRIESTENSKÝ, Miloš, ŠEBELA, Stanka, SABBARESE, C. Detecting time series anomalies using hybrid methods applied to Radon signals recorded in caves for possible correlation with earthquakes. Acta geodaetica et geophysica, 2020, vol. 55, iss. 3, str. 405-420, doi: 1007/s40328-020-00298-1. [COBISS.SI-ID 26584323]
 • ŠEBELA, Stanka, BAKER, Gretchen M., LUKE, Barbara. Cave temperature and management implications in Lehman Caves, Great Basin National Park, USA : Stanka Šebela, Gretchen Baker, Barbara Luke. Geoheritage, 2019, vol. 11, no. 3, str. 1163-1175, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-019-00367-0, doi: 1007/s12371-019-00367-0. [COBISS.SI-ID 44575533]
 • PIPAN, Tanja, PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka, CULVER, David C. Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change, 2019, vol. 19, iss. 2, str. 379-389, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-018-1349-z, doi: 1007/s10113-018-1349-z. [COBISS.SI-ID 42929197]
 • PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Carbon dioxide in Postojna Cave (Slovenia) : spatial distribution, seasonal dynamics and evaluation of plausible sources and sinks. Environmental earth sciences, 2018, vol. 77, iss. 7, str. 1-15, doi: 1007/s12665-018-7459-6. [COBISS.SI-ID 42840877]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Črna Jama as a cold air trap cave within Postojna Cave, Slovenia. Theoretical and applied climatology, 2018, vol. 134, iss. 3/4, str. 741-751, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-017-2304-5, doi: 1007/s00704-017-2304-5. [COBISS.SI-ID 42090285]
 • JARC, Simona, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina. Sources of sulphate minerals in limestone cave-a possible evidence of anthropogenic activity : a case study in Črna Jama Cave (Slovenia). Environmental science and pollution research international, 2017, vol. 24, iss. 34, str. 26865-26873, doi: 1007/s11356-017-0486-0. [COBISS.SI-ID 1368670]
 • ŠEBELA, Stanka, ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, GRČMAN, Helena, JARC, Simona. Evidence of Holocene surface and near-surface palaeofires in karst caves and soils. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 2017, vol. 485, str. 224-235, doi: 1016/j.palaeo.2017.06.015. [COBISS.SI-ID 1345886]
 • ZUPANČIČ, Nina, MILER, Miloš, ŠEBELA, Stanka, JARC, Simona. Application of Scanning Electron Microscopy/Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy for characterization of detrital minerals in karst cave speleothems. Microscopy and microanalysis, 2016, vol. 22, iss. 1, str. 87-98, doi: 1017/S1431927615015688. [COBISS.SI-ID 1253982]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism : towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science : the transactions of the British Cave Research Association, 2015, vol. 42, no. 2, str. 78-85, http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat : the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, 2015, vol. 8, iss. 7, str. 1326-1334, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917]
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy, 2015, vol. 51, str. 106-116, doi: 1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
 • ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš, JARC, Simona, TORKAR, Sonja, ZUPANČIČ, Nina. Characterization of black deposits in karst caves, examples from Slovenia. Facies, 2015, vol. 61, iss. 2, str. 1-13, http://link.springer.com/article/10.1007/s10347-015-0430-z, doi: 1007/s10347-015-0430-z. [COBISS.SI-ID 38197037]
 • BRIESTENSKÝ, Miloš, ROWBERRY, Matt D., STEMBERK, Josef, STEFANOV, Petar, VOZÁR, Jozef, ŠEBELA, Stanka, PETRO, Ĺubomír, BELLA, Pavel, GAÁL, Ĺudovít, ORMUKOV, Cholponbek. Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica : international geological journal, 2015, vol. 66, no. 5, str. 427-438, doi: 1515/geoca-2015-0035. [COBISS.SI-ID 38996269]
 • ŠEBELA, Stanka, LIU, Hong. Structural geological characteristics of karst caves and major stone forest, Yunnan, China = Strukturno geološke značilnosti kraških jam in glavnega kamnitega gozda, Yunnan, Kitajska. Acta carsologica, 2014, letn. 43, št. 1, str. 115-127, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/572/710, doi: 3986/ac.v43i1.572. [COBISS.SI-ID 37530925]
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology, 2014, vol. 34, iss. 5, str. 1488-1500, doi: 1002/joc.3778. [COBISS.SI-ID 2795259]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases in tourist numbers. Tourism management perspectives, 2014, 10, str. 37-45, doi: 1016/j.tmp.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 36637997]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Natural and anthropogenic influences on the year-round temperature dynamics of air and water in Postojna show cave, Slovenia. Tourism management, vol. 40, feb. 2014, str. 233-243, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001301, doi: 1016/j.tourman.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 35783725]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring. Theoretical and applied climatology, 2011, vol. 105, no. 3/4, str. 371-386, doi: 1007/s00704-011-0397-9. [COBISS.SI-ID 32213037]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI