Manca Černivec | Zagovor doktorske disertacije

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 2. februarja 2023, ob 11. uri, Manca Černivec na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Normativnost v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih.

 

Mentorica: doc. dr. Nataša Gliha Komac, somentorica: doc. dr. Helena Dobrovoljc.

 

Komisija: izr. prof. dr. Kozma Ahačič, izr. prof. dr. Nataša Jakop, doc. dr. Tina Lengar Verovnik.

 

Zagovor bo v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni.