Jernej Kusterle | zagovor doktorata

Obveščamo vas, da bo v torek, 8. novembra 2022, ob 11. uri Jernej Kusterle na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Literatura v kontekstu, javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Estetika grdega v poeziji slovenske moderne.

 

Mentor: red. prof. dr. Marko Juvan, somentor: doc. dr. Luka Vidmar.

 

Komisija: red. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj, izr. prof. dr. Marijan Dović, doc. dr. Alenka Koron.

 

Zagovor bo v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni!