Nastopno predavanje dr. Gregorja Strleta

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imel kandidat za izvolitev v naziv docenta za predmetno področje filozofije, dr. Gregor Strle:

 

Filozofija umetne inteligence: kognitivni modeli in reprezentacije.

 

Nastopno predavanje bo v četrtek, 24. novembra 2022, ob 14. uri preko spletne seje ZOOM.

 

Na področju umetne inteligence (Artificial Intelligence oz. AI) prevladujejo kognitivni modeli, ki arhitekturo inteligentnega sistema pogojujejo z zmožnostjo reprezentiranja. Klasičen primer takšne AI predstavlja kognitivističen (simbolni računski) pristop, ki kognicijo razume kot procesiranje abstraktnih simbolnih struktur (reprezentacij) in kot osnvono funkcionalnost inteligentnega sistema predpostavlja centralni nadzor nad upravljanjem le teh. Alternativa kognitivistični AI so teorije situacijske in utelešene kognicije (situated cognition, embodied cognition). Te zagovarjajo konekcionističen in decentraliziran AI, katerega inteligenca ni pogojena s centralnim procesiranjem abstraktnih reprezentacij, marveč se vzpostavlja v interakciji z okoljem (Varela idr. 1991). V krajnih primerih, ko sistem gradi svoj notranji model izključno v neposredni interakciji z okoljem, reprezentacij morda niti ne potrebujemo (Brooks 1991). Zagovorniki obeh paradigm, kognitivistične in konekcionistične AI, se razhajajo glede ključnih aspektov kognitivnega modeliranja — od definicije reprezentacij in narave reprezentiranja, do stopnje reprezentacijske kompleksnosti (ravni abstrakcije), ki je potrebna za modeliranje nekega inteligentnega procesa. Problem modeliranja reprezentacij bomo obravnavali z vidika kognitivne semantike in teorije konceptualnih prostorov (Conceptual Spaces, Gärdenfors 2000).

 

Dr. Gregor Strle je znanstveni sodelavec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco) in na GNI ZRC SAZU, ter pridrużeni član Oddelka za filozofijo in kognitivno znanost Univerze v Lundu, Švedska. Diplomiral je na področju filozofije in 2012 doktoriral na področju kognitivnih znanosti na temo “Semantics within: The Representation of Meaning through Conceptual Spaces / Semantika znotraj: Reprezentacija pomena v konceptualnih prostorih”. Povezuje področja filozofije, kognitivnih znanosti in računalništva, s poudarkom na aplikativnih raziskavah psihofiziološkega in kognitivnega (afektivnega) modeliranja uporabnika.

 

Vabljeni!