José M. Costa-García | Pobuda Romanarmy.eu

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo v soorganizaciji z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU na arheološkem doktorskem modulu imel izr. prof. dr. José M. Costa-García:

 

Pobuda Romanarmy.eu, desetletje arheoloških raziskav in metodoloških preizkusov na severnem delu Iberskega polotoka.

 

Tradicionalno so se arheološke raziskave rimske vojaške prisotnosti na Iberskem polotoku osredotočale na peščico stalnih objektov iz cesarskih časov. Konec devetdesetih let 20. stoletja je odkritje več rimskih taborov na območju Kantabrije z metodološkimi pristopi, ki so bili tuji klasični arheologiji, pretreslo špansko prizorišče in postavilo temelje za opredelitev teh efemernih najdišč. Postopen odprt dostop do različnih geoprostorskih podatkovnih nizov (zgodovinske letalske fotografije, satelitski posnetki in LiDAR), razširitev uporabe geografskih informacijskih sistemov in vse večja popularizacija brezpilotnih letal (UAV, RPAS) so omogočili oblikovanje učinkovitih metodologij daljinskega zaznavanja v arheologiji, ki so sčasoma pripeljale do odkritja številnih rimskih poljskih utrdb v raznoliki pokrajini severne Iberije. Ti zanesljivi podatki nam zdaj omogočajo, da ponovno ovrednotimo svoje pristope k širjenju rimske države v regiji.

V ospredju tega metodološkega in konceptualnega premika je Kolektiv Romanarmy.eu. V prvi fazi smo si prizadevali za odkrivanje arheoloških najdišč, povezanih z rimsko vojsko, na območjih, ki jih je zgodovinopisje prej slabo raziskovalo, pri čemer smo poudarjali eksperimentiranje in tehnične inovacije za doseganje najboljših rezultatov v različnih kontekstih. Kopičenje dokazov − več kot sto najdišč v komaj desetih letih − nam je omogočilo bolje opredeliti rimske terenske utrdbe, preučiti njihove različne poselitvene vzorce in raziskati druge, manj prepoznavne arheološke stvarnosti. V drugi fazi smo se poglobili v več študij primerov, da bi analizirali materialnost, povezano s temi efemernimi okupacijskimi konteksti. Raziskavam, usmerjenim v iskanje kovin, in izkopavanju testnih jarkov smo dodali nove pristope, kot so geofizikalne raziskave (z uporabo gradiometra in georadarja) ali strategija dvojnega absolutnega datiranja (14C in OSL). To nam je omogočilo, da smo na arheoloških najdiščih, ki so še posebej izpostavljena različnim erozijskim procesom naravnega ali antropogenega izvora, pridobili dodatne plasti informacij.Velik del dejavnosti kolektiva je bil namenjen razširjanju pridobljenih rezultatov in spodbujanju odprtih znanstvenih modelov za ozaveščanje o ranljivosti teh območij, poudarjanju njihovega pomena za zgodovinsko znanje o preučevanih območjih in spodbujanju politik za njihovo ohranitev v prihodnosti.

 

Predavanje v slovenskem jeziku bo v sredo, 13. marca 2024, ob 12. uri v Atriju ZRC.

 

José M. Costa-García je izredni profesor arheologije na Univerzi v Salamanki. Diplomiral iz zgodovine (2006) in doktoriral iz arheologije (2013) na Univerzi v Santiagu de Compostela. Nekdanji gostujoči raziskovalec na Vrije Universiteit Amsterdam (2016−2017) in Univerzi Newcastle (2017−2018).

Njegove raziskave se osredotočajo na preoblikovanja arheoloških pokrajin na prehodu med pozno železno dobo in rimskim obdobjem na severozahodu Iberije ter na arheologijo konfliktov s postkolonialne in dolgoročne perspektive. Sledi načelom krajinske arheologije, pri čemer za kombinirano zbiranje, upravljanje in analizo arheoloških podatkov v veliki meri uporablja tehnike daljinskega zaznavanja (letalske in satelitske fotografije, LiDAR, fotogrametrija z brezpilotnimi letali, geofizika, raziskave z usmerjenimi detektorji kovin) in geografske informacijske sisteme (GIS). Je ustanovni član raziskovalnega kolektiva Romanarmy.eu, pred tem pa je bil del raziskovalne skupine USC na rimski utrdbi A Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña) (2008−2016).

V zadnjem času je koordiniral ali bil aktiven član multidisciplinarnih arheoloških ekip, ki so preučevale različna rimska vojaška najdišča v Galiciji, Asturiji, Kastilji in Leónu in na severu Portugalske.

 

Predavanje je javno, vabljeni!

 

***

Foto: O Penedo dos Lobos (Ourense, Španija). Rimski tabor na približno 1500 m nadmorske višine iz dvajsetih let pr. n. št.