Doktorski seminar

Vabljeni na predstavitev doktorske disertacije na študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur v okviru obveznosti Samostojnega raziskovalnega dela III v 3. letniku študija. Doktorsko disertacijo bo pred oddajo v postopek ocenjevanja in zagovora predstavila študentka jezikoslovnega modula Eva Trivunović:

 

Biblijski frazemi v zgodovinskem slovaropisju: sinhroni in diahroni vidik.

Mentorica: doc. dr. Andreja Legan Ravnikar.

Komisija: prof. dr. Andreja Žele, doc. dr. Andreja Legan Ravnikar, izr. prof. dr. Nataša Jakop.

 

Predstavitev bo v ponedeljek, 30. januarja 2023, ob 14:30 uri v študentski sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstopje, Ljubljana.

 

Udeležba ostalih študentk in študentov doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur na predstavitvah kolegov in kolegic je obvezna za opravljanje študijske obveznosti Raziskovalnega seminarja I (v 1. letniku) in Raziskovalnega seminarja II (v 2. letniku) in se bo beležila s prezenčno listo.

 

Vabljeni tudi drugi zainteresirani!