Alenka Zupančič | Freud o vojni, smrti in utajitvi

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo na filozofskem modulu v okviru predmeta Psihoanaliza in družbena vez imela red. prof. dr. Alenka Zupančič:

 

Freud o vojni, smrti in utajitvi.

 

Predavanje bo v torek, 29. novembra, ob 17. uri, v sejni sobi Filozofskega inštituta ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

 

Predavanje bo izhajalo iz Freudovega kratkega spisa »Aktualna razmišljana o vojni in smrti« (1915), ki je nastal neposredno po 1. svetovni vojni. Analizirali bomo logiko Freudove argumentacije, aktualnost (ali morebitno ne-aktuanost) njegovih opažanj ter način, kako v tem spisu – in precej pred spisom o »Fetišizmu« – vpelje pojem utajitve (Verleugnung). Predavanje je zasnovano kot delo s tekstom in tudi neposredni razmislek o njem, zato vse, ki se bodo predavanja udeležili, prosimo, da vnaprej preberejo ta Freudov spis (zlasti 2. del) in sodelujejo s svojimi analizami oziroma opažanji. PDF teksta je dostopen na povezavi: prenesi.

 

Vabljeni!