Nastopno predavanje dr. Maruše Goluža

Vabimo vas na nastopno predavanje, ki ga bo imela kandidatka za izvolitev v naziv docentke za predmetno področje regionalnih študij dr. Maruša Goluža:

 

Kritični pregled pristopov za reševanje konfliktov v teoriji prostorskega načrtovanja.

 

Zaradi različnih interesov glede prostorskega razvoja in ker je prostor omejena dobrina, v prostorskem načrtovanju vedno prihaja do konfliktov. V teoriji prostorskega načrtovanja so se pod vplivom različnih teoretičnih konceptov, ki večinoma izhajajo iz sociologije, razvili trije prevladujoči pristopi za reševanje konfliktov. Celostno racionalno prostorsko načrtovanje se izogiba konfliktom in temelji na objektivnosti strokovnih analiz in argumentov. Deliberativno prostorsko načrtovanje skuša reševati konflikte z odprtim, participativnim pristopom in deliberacijo med enakopravnimi akterji. V deliberaciji naj bi odločitve temeljile na racionalnosti argumentov udeležencev v procesu odločanja. Poststrukturalistični pristop pa prostorsko načrtovanje razume kot nikoli zaključen, konflikten proces demokratičnega odločanja. Prostorsko načrtovanje naj bi spodbujajo izražanje tako racionalnih, strokovnih kot tudi vrednotnih argumentov, ki temeljijo na čustvih, ideologijah in osebnih prepričanjih. Cilj takšnega pristopa ni nujno končni prostorski načrt, temveč boljše razumevanje različnih interpretacij prostora, odnosov moči, pa tudi prednosti in posledic odločitev o določeni smeri prostorskega razvoja za različne družbene skupine. Za vsakega od treh teoretičnih pristopov bo predavateljica izpostavila glavne kritike in jih podkrepila s praktičnimi primeri.

 

Nastopno predavanje bo v sredo, 17. aprila 2024, ob 12.30 uri, v Dvorani štirih letnih časov, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Dr. Maruša Goluža na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU sodeluje pri različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področij trajnostnega načrtovanja prometa in preobrazbe mest. Od leta 2019 je članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica. Leta 2022 je prejela pohvalo Zveze geografov Slovenije za uspešno uredniško delo pri geografskih publikacijah, leta 2023 pa srebrni znak ZRC SAZU za doktorsko disertacijo s področja humanističnih ved.

 

Vabljeni!

 

***

Photo by David Martin on Unsplash