Peter Klepec | Krutost (vojne)

V okviru predmeta Psihoanaliza in družbena vez bo s ciklom predavanj začel izr. prof. dr. Peter Klepec:

 

Krutost (vojne).

 

Predavanje bo v torek, 13. decembra 2022, ob 17. uri v sejni sobi Filozofskega inštituta ZRC SAZU, Novi trg 2, 3. nadstropje, Ljubljana.

 

V predavanju bomo skušali izmeriti pulz naše sodobne ideološke krajine na primeru krutosti in vojne. Oboje danes soglasno velja za nekaj zavrženega in odvratnega. Ob vojni v Ukrajini smo lahko večkrat zasledili izjavo, da je »vojna v Ukrajini kruta« – a kaj takšna izjava pomeni in na kaj se opira? V kakšen kontekst se vpisuje in kaj to pomeni za samo aktualno pojmovanje vojne ter krutosti? Kako se to vpisuje v širši aktualno družbeno-zgodovinski kontekst, zlasti v pomenu samorefleksije sedanjosti v razmerju do dvajsetega stoletja, v katerem je (kot pokaže Alain Badiou v Stoletju), prevladovala krutost kot strast do realnega, vojna pa je bila razumljena predvsem kot vojna, ki naj bi končala vse vojne, takšna, ki naj bi prinesla trajen mir?

 

Priporočeno branje:

  • Freud, Sigmund, »Aktualna razmišljanja o vojni in smrti (1915); »Zakaj vojna?« (1933), v: isti, Spisi o družbi in religiji, prev. S. Hajdini et al., Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007, str. 213–242; 393–410.
  • Clausewitz, von, Carl, O vojni, prev. S. Hozjan, prirejena izdaja, Ljubljana, Studia humanitatis, 2004 (in ponovna izdaja 2022).
  • Badiou Alain, 20. stoletje, prev. A. Žerjav, Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005

 

Vabljeni!