Vabilo na gostujoče predavanje prof. Andreja Lebna: Literarna večjezičnost in sodobni avstrijski literarni sistem

Vabimo vas na gostujoče predavanje, ki ga bo na doktorskem modulu Literatura v kontekstu imel prof. dr. Andrej Leben z Univerze v Gradcu:

 

Literarna večjezičnost in sodobni avstrijski literarni sistem.

 

Predavanje bo v sredo, 14. aprila 2021, ob 10.30 uri, preko spletne seje ZOOM (Meeting ID: 830 0380 1372, Passcode: 729857).

 

Predavanje osvetljuje na podlagi polisistemske teorije Even-Zoharja sodobni avstrijski literarni sistem z vidika večjezičnih literarnih praks priseljenih, nomadskih in manjšinskih avtorjev in avtoric ter s posebnim ozirom na dvojezično literarno polje na Koroškem in literaturo koroških Slovencev. Kot izhodišče prikaza bo služil tudi koncept nadregionalnega interakcijskega prostora, ki ga je razvila raziskovalna skupina na Univerzi v Gradcu in omogoča empirični, neesencialistični pogled tako na sodobno literarno komunikacijo in interakcije, za katere so značilne različne oblike literarne večjezičnosti, kot na tozadevno vlogo literarnih institucij.

 

Andrej (Andreas) Leben je profesor za slovensko književnost in slovenske kulturne vede na Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu. Je soustanovitelj doktorskega programa Jugovzhodna Evropa in polja odličnosti »Dimenzije evropeizacije«. Vodil je projekt »Dvojezična literarna praksa na Koroškem po ukinitvi literarne revije mladje (1991) in njen položaj v nadregionalnem interakcijskem literarnem prostoru«. Njegova raziskovalna področja so slovenska književnost 20. in 21. stoletja, avtobiografski diskurz in avtobiografsko pisanje, kulturni transfer, literarna večjezičnost, spominska kultura, literatura in gledališče slovenske manjšine v Avstriji.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti. Vabljeni!