Vabilo na predavanje: Dediščinjenje (izdelovanja) sirov na Slovenskem

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU ter sodelavka modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost  na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRCS AZU, doc. dr. Špela Ledinek Lozej:

 

Dediščinjenje (izdelovanja) sirov na Slovenskem.

 

Predavanje bo v četrtek, 18. februarja 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM (Meeting ID: 843 8745 9037, Passcode: 616007).

 

V predavanju bo na primeru treh sirov iz različnih alpskih območij Slovenije – mohanta, trniča in tolminca orisani procesi in prakse dediščinjenja prehrane na Slovenskem. Dediščinjenje izdelovanja sirov bo umeščeno v kontekst širših procesov ponavzočanja preteklosti in kvalifikacije (pre)hrane.

 

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej je zaposlena na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se posveča raziskovanju stanovanjske kulture, pašništva, prehrane idr. prvin gmotne kulture, v zadnjem času pa tudi različnim praksam in procesom tvorjenja dediščine. Leta 2012 je doktorirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med 2016 in 2017 se je raziskovalno izpopolnjevala na Univerzi v Vidmu. Od leta 2019 vodi medinštitutski večdisciplinarni raziskovalni program Dediščina na obrobjih. Je nosilka predmeta Dediščine, dediščinski procesi in prakse na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti.

 

Vabljeni!