Vabilo na predavanje: Golota in discipliniranje

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imel direktor ZRC SAZU in koordinator doktorskega modula Kulturna zgodovina na Podiplomski šoli ZRC SAZU red. prof. dr. Oto Luthar:

 

Golota in discipliniranje: Slovenke in Slovenci v italijanskih fašističnih taboriščih.

 

Predavanje bo v četrtek, 18. marca 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM (Meeting ID: 898 0326 9075, Passcode: 466997).

 

V okviru preliminarnih rezultatov raziskovalnega projekta z naslovom Slovenke in Slovenci v italijanskih fašističnih taboriščih se bomo posvetili različnim oblikam degradacije in mučenja taboriščnic in taboriščnikov v taborišču Kampor na otoku Rabu. Ob primerih fizičnega nasilja -od obešanja na kol, do kroničnega pomanjkanja hrane in vode- se bomo posebej posvetili sprejemu v taborišče, katerega del je bilo razgaljanje vseh skupin internirank in internirancev. Ob uvodni predstavitvi podobnih oblik poniževanja in mučenja v daljši historični perspektivi se bomo osredotočili:

(1) na konkretne protokole in konkretne primere poniževanja, kot sestavnega dela discipliniranja in podrejanja,

(2) na primerjavo med okupacijsko in kolonialno politiko. Točneje, zanimale nas bodo tiste značilnosti italijanske okupacije zahodne Slovenije, Gorskega kotarja, Istre in Dalmacije, ki upornike in njihove družine izenačujejo z upornimi pripadniki libijskih in eritrejskih skupnosti.

 

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti. Vabljeni!