Vabilo na predavanje: Folklorni obrazci – ogledalo družbe

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU ter sodelavka modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost  na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU, doc. dr. Saša Babič:

 

Folklorni obrazci – ogledalo družbe: etnolingvistični vpogled v družbo.

 

Predavanje bo v torek, 9. marca 2021, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM (Meeting ID: 823 3614 5154, Passcode: 665434).

 

Folklorni obrazci so najkrajše relativno stalne besedne zveze, ki jih posamezni jezik vsebuje; govorimo o pozdravih, kletvicah, pregovorih, ugankah ipd. Ti vase sprejmejo kulturne vidike in jih preko metafor tako kodirajo kot tudi razkrivajo. Pri kulturoloških raziskavah jezika, sploh ob rokovanju s slovstveno folkloro, se pogosto poslužujemo tudi etnolingvistike, metode, ki interdisciplinarno posega v globlje plati jezika z namenom več razkriti o družbenih konceptih, stereotipih, konceptualnih zemljevidih … V predavanju bodo predstavljeni folklorni obrazci in način, kako lahko s pomočjo etnolingvistike razbiramo posamezne konceptualne podlage za razbiranje odseva družbe.

 

Doc. dr. Saša Babič je folkloristka, ki raziskuje predvsem folklorne obrazce, tj. pozdrave, kletvice, pregovore, uganke, zagovore, molitve itd. z vidikov rabe in kulturnih pomenov kot tudi v okviru folklornega dogodka in sporazumevanja. Nabor gradiva črpa iz arhivov, v namene diahronih primerjalnih raziskav, ter s terenskim delom, predvsem za pridobitev sodobnega gradiva in vpogled v njegovo sodobno vpetost v družbo za sinhrone raziskave. Še posebej jo zanimajo sodobne rabe in izrabe različnih folklornih obrazcev, njihove funkcije, časovne prilagoditve kot tudi namenska preoblikovanja.

Predavanje je namenjeno širši zainteresirani javnosti.

Vabljeni!