Zagovor doktorske disertacije Eve Trivunović

Photo by Monika Sojčáková on Unsplash

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 6. maja 2024 ob 11. uri na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo, Eva Trivunović javno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Biblijski frazemi v zgodovinskem slovaropisju: sinhroni in diahroni vidik.

 

Povzetek doktorata.

 

Mentorica: doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

Komisija: izr. prof. dr. Kozma Ahačič, izr. prof. dr. Nataša Jakop, izr. prof. dr. Natalija Ulčnik

 

Zagovor bo v Dvorani štirih letnih časov ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni!

 


Photo by Monika Sojčáková on Unsplash