Doc. dr. Špela Goričan

Znanstvena svetnica na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU, docentka za področje geologije na magistrskem in doktorskem študiju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 371
spela.gorican@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diploma: 1983, Univerza v Ljubljani, FNT, Montanistika
 • Magisterij: 1988, Univerza v Ljubljani, FNT, Montanistika
 • Doktorat: 1993, Université de Lausanne, Faculté des Sciences

 

Področje raziskovalnega dela:

 • aksonomija in biokronologija radiolarijev;
 • stratigrafija mezozojskih bazenov.

 Vabljena raziskovalka:

 • Muséum National d’Histoire Naturelle, Département Histoire de la Terre, Pariz, 7 mesecev v letih 2003-2013.
 • Université de Rennes 1, en mesec leta 2008.

Članstvo v strokovnih združenjih:

 • INTERRAD (International Association of Radiolarists),
 • Slovensko geološko društvo,
 • GSA (Geological Society of America),
 • IAS (International Association of Sedimentologists),
 • Société géologique de France.

 

Članstvo v uredniških odborih:

 • National Geographic, slovenska izdaja (od 2006),
 • Bulletin de la Société géologique de France (od 2009),
 • Folia biologica et geologica (od 2010),
 • Revue de Micropaléontologie (od 2018).

 

Članstvo v mednarodnih komisijah in delovnih skupinah:

 • Članica ISJS (International Subcomission on Jurassic Stratigraphy) (od 2013).
 • Vodja delovne skupine za mezozoik pri združenju INTERRAD (od 2015 do 2017).
 • Predsednica INTERRAD (od novembra 2017).

 

Mentorstva doktorantom:

 • Andrej Šmuc, 2004, naslov doktorata: Sedimentološke in stratigrafske raziskave jurskih in krednih plasti Julijskih Alp.
 • Alenka Eva Črne, 2009, naslov doktorata: Depositional model of Lower Jurassic carbonates on the Dinaric Carbonate Platform margin.
 • Duje Kukoč, 2015, naslov doktorata: Jurassic and Cretaceous radiolarian stratigraphy of the Bled Basin (northwestern Slovenia) and stratigraphic correlations across the Internal Dinarides.
 • Tim Cifer, od 1. 10. 2016, tema doktorata: Spodnjejurski radiolariji Rettensteina (Severne Apneniške Alpe).

Izbrane publikacije:

 • Goričan Š., Žibret L., Košir A., Kukoč D., Horvat A. 2018. Stratigraphic correlation and structural position of Lower Cretaceous flysch-type deposits in the eastern Southern Alps (NW Slovenia). International Journal of Earth Sciences 107 (8), 2933–2953, doi: 1007/s0053 1-018-1636-4.
 • Goričan Š., O’Dogherty L., Baumgartner P. O., Carter E. S., Matsuoka A. 2018. Mesozoic radiolarian biochronology: current status and future directions. Revue de micropaléontologie 61 (3/4), 165–189, doi: 1016/j.revmic.2018.08.001.
 • Goričan Š., Carter E.S., Guex J., O’Dogherty L., De Wever P., Dumitrica P., Hori R.S., Matsuoka A., Whalen P. 2013. Evolutionary patterns and paleobiogeography of Pliensbachian and Toarcian (Early Jurassic) Radiolaria. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 386, 620–636.
 • Goričan Š., Pavšič J., Rožič B. 2012. Bajocian to Tithonian age of radiolarian cherts in the Tolmin Basin (NW Slovenia). Bulletin de la Société géologique de France 183 (4), 369−382.
 • Goričan Š., Košir A., Rožič B., Šmuc A., Gale L., Kukoč D., Celarc B., Črne A.E., Kolar-Jurkovšek T., Placer L., Skaberne D. 2012. Mesozoic deep-water basins of the eastern Southern Alps (NW Slovenia). 29th IAS Meeting of Sedimentology – Field Trip Guides, Journal of Alpine Geology 54, 101−143.
 • Carter E. S., Goričan Š., Guex J., O’Dogherty L., De Wever P., Dumitrica P., Hori R.S., Matsuoka A., Whalen P.A. 2010. Global radiolarian zonation for the Pliensbachian, Toarcian and Aalenian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 297, 401–419.
 • Goričan Š., Carter E.S., Dumitrica P., Whalen P.A., Hori R.S., De Wever P., O’Dogherty L., Matsuoka A., Guex J. 2006. Catalogue and systematics of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian radiolarian genera and species. Založba ZRC, Ljubljana. 446 pp.
 • Goričan Š., Halamić J., Grgasović T., Kolar-Jurkovšek T. 2005. Stratigraphic evolution of Triassic arc-backarc system in northwestern Croatia. Bulletin de la Société géologique de France 176 (1), 3–22.
 • Goričan Š. 1994. Jurassic and Cretaceous radiolarian biostratigraphy and sedimentary evolution of the Budva Zone (Dinarides, Montenegro). Mémoires de Géologie (Lausanne) 18, 1–177.
 • Goričan Š., Buser S. 1990. Middle Triassic radiolarians from Slovenia (Yugoslavia). Geologija 31–32 (1988/89), 133–197.

 

Povezave na seznam publikacij:

 • https://scholar.google.si/citations?user=cX6fe90AAAAJ&hl=en
 • https://www.researchgate.net/profile/Spela_Gorican

 

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Geoarheologija in bioarheologija

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geokemija sedimentnih kamnin

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geologija kvartarja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geologija sedimentarnih bazenov

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geostatistika in numerično modeliranje geoloških procesov

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6