Doc. dr. Matjaž Gregorič

Sodelavec magistrskega študijskega programa 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in doktorskega študijskega programa 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.matjaz.gregoric@zrc-sazu.si

Izobrazba

Univerzitetna diploma iz biologije [Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008]

Doktorat bioloških in biotehniških znanosti [Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013]

 

Raziskovalni interesi

Že od začetka raziskovalne kariere so njegov glavni raziskovalni interes mreže pajkov. Teme raziskovalnih projektov, ki vsaj deloma vključujejo mreže, so funkcionalna ekologija mrež kot podaljšek osebkovega fenotipa, vloga mrež in prediva v evoluciji pajkov mrežarjev, raziskave materialnih lastnosti različnih tipov prediva kot izjemnih bioloških materialov, posveča pa se tudi uporabi mrež kot naravnih filtrov za pridobivanje okoljske DNA v namen splošnega monitoringa biotske pestrosti. Ker ga v splošnem zanimajo evolucijski procesi, ki generirajo in spreminjajo biotsko pestrost, se raziskovalno ukvarja tudi s tem kako naravna in spolna selekcija tekom evolucije oblikujeta vedenje živali.

 

Glavni projekti

  • Raziskovalec na raziskovalnem programu »Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje«, financiran s strani ARRS (1999-2023).
  • Glavni raziskovalec na temeljnem raziskovalnem projektu »Razvoj delujočih protokolov za uporabo eDNA iz mrež pajkov«, financiran s strani ARRS (2019-2022).
  • Raziskovalec na ciljnem raziskovalnem projektu »Zasnova monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji«, financiran s strani ARRS in MOP (2019-2022).
  • Podoktorski raziskovalni projekt »Mreže pajkov kot vir okoljske DNA«, financiran s strani ARRS (2017-2019).

 Gostovanja

Podoktorski projekt, Oddelek za biologijo Univerze v Akronu, ZDA (2014).

Študentsko raziskovalno gostovanje, Univerza v Portoriku, ZDA (2011).

 

 


Drugo

  • Področni urednik pri znanstveni reviji The Science of Nature, Springer.

 

 


Izbrane publikacije

  • Kuntner M., Hamilton C. A., Cheng R.-C., Gregorič M., Lupše N., Lokovšek T., Moriarty Lemmon E., Lemmon A. R., Agnarsson I., Coddington J. A. & Bond J. E. 2019. Golden orbweavers ignore biological rules: Phylogenomic and comparative analyses unravel a complex evolution of sexual size dimorphism. Systematic Biology syy082.
  • Coddington, J.A., Agnarsson, I., Cheng, R.C., Čandek, K., Driskell, A., Frick, H., Gregorič, M., Kostanjšek, R., Kropf, C., Kweskin, M., Lokovšek, T., Pipan, M., Vidergar, N. & Kuntner, M. 2016. DNA barcode data accurately assign higher spider taxa. PeerJ 4: e2201.
  • Gregorič, M., Šuen, K., Cheng, R.C., Kralj-Fišer, S. & Kuntner, M. 2016. Spider sexual behaviors include oral sexual encounters. Scientific Reports 6: 25128.
  • Quiñones-Lebrón S.G., Kralj-Fišer, S., Gregorič, M., Lokovšek, T., Čandek, K., Haddad, C.R. & Kuntner, M. 2016. Potential costs of heterospecific sexual interactions in golden orbweb spiders (Nephila spp.). Scientific Reports 6:36908.
  • Gregorič, M., Agnarsson, I., Blackledge, T.A. & Kuntner, M. 2015. Phylogenetic position and composition of Zygiellinae and Caerostris, with new insight into orb-web evolution and gigantism. Zoological Journal of the Linnean Society 175: 225–243.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI