Doc. dr. Andrea Martín Pérez

Docentka za področje geologije na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.andrea.martin-perez@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • Dodiplomski študij geologije (Univerza Complutense Madrid, Španija, 2004);
 • Magistrski študij, Poučevanja geologije in biologije na srednjih šolah, (Univerza Complutense Madrid, Španija, 2005);
 • Magistrski študij, Zemeljski procesi in viri (Univerza Complutense Madrid, Španija, 2006);
 • Doktorat iz geologije (Univerza Complutense Madrid (UCM), Španija, 2012).

 

Raziskovalni interesi

 • nastanek in diageneza kopenskih karbonatov;
 • procesi nastanka dolomita in dedolomitizacija;
 • vloga geobioloških procesi v sedimentologiji;
 • mineralogija spelotem;
 • kalkrete, palustrini in lakustrični karbonati.


Gostovanja

 • 2007: New Mexico Institute of Mining and Technology. Socorro, New Mexico, ZDA.

Drugo

 • članica uredniškega odbora revije Sedimentology (2020–)
 • Recenzentka pri revijah: International Journal of Speleology (2011), Estudios Geológicos (2011-2014), Geogaceta (2012-2017), Acta Carsologica (2015-2018), Sedimentary Geology (2017), Sedimentology (2020) in Marine and Petroleum Geology (2021).
 • Članstvo v znanstvenih in strokovnih združenjih: International Association of Sedimentologists, Sociedad Geológica de España, European Association of Geochemistry.
 • 2020-2021: vodja sekcije “Microbial imprint on the sediment record: from organomineralization to global biogeochemical cycling” na 35. srečanju IAS (International Meeting of Sedimentologists, Praga).
 • 05/2017: organizatorica tečaja o naprednih metodah v sedimentarni petrografiji. (L. González Acebrón) v okviru programa Erasmus+ v organizaciji SSG in Podiplomske šole ZRC SAZU v Ljubljani.
 • 09/2016: koordinatorica simpozija “Continental carbonates: a multidisciplinary approach” na 9.. geološkem kongresu Španije.
 • Posebna nagrada “Premio Extraordinario de Doctorado” za najboljši doktorat v šolskem letu 2011 – 2012 na Fakulteti za geologijo UCM, Madrid.
 • 2003–2013. Svetovanje pri upravljanju z naravnim spomenikom jame Castañar in centrom za obiskovalce.
 • Sodelavka v pšrojektu priprave Geoparka “Villuercas-Ibores-Jara” v okviru Evropske mreže geoparkov (UNESCO 2011).
 • Organizatorka geoloških ekskurzij v okviru dneva geologije (Geolodía); 05/2012 in Madridskega tedna znanosti (Semana de la Ciencia), 11/2009 in 11/2010.

Izbrane publikacije

 • Martín-Pérez, , La Iglesia, Á., Almendros, G., González-Pérez, J.A., Alonso-Zarza, A.M., 2021: Precipitation of kerolite and sepiolite associated with Mg-rich carbonates in a cave environment. – Sedimentary Geology, 411: 105793.
 • Lipar, M., Martín-Pérez, A., Tičar, J., Pavšek, M., Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Zorn, M., Zupan Hajna, N., Zhao, J.X., Drysdale, R.N., Ferk, M. 2021: Subglacial carbonate deposits as a potential proxy for a glacier’s former presence. – The Cryosphere, 15, 17–30.
 • Alonso-Zarza, A.M., Rodríguez-Berriguete, Á., Martín-Pérez, A., Martín-García, R., Menéndez, I., Mangas J. 2020: Unravelling calcrete environmental controls in volcanic islands, Gran Canaria Island, Spain. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 554: 109797.
 • Huerta, P., Martín-Pérez, A., Martín-García, R., Rodríguez-Berriguete, Á., La Iglesia Fernández, Á., Alonso-Zarza, A.M. 2019: Gypsum speleothems in lava tubes from Lanzarote (Canary Islands): ion sources and pathways. – Sedimentary Geology, 383,136–147.
 • Martín-Pérez, A., Košir, A., Otoničar, B., 2015. Dolomite in speleothems of Snežna Jama, Slovenia. – Acta Carsologica, 44/1, 81–100.
 • Huerta, P., Rodríguez-Berriguete, Á., Martín-García, R., Martín-Pérez, A., La Iglesia Fernández, Á., Alonso-Zarza, A.M., 2015. The role of climate and aeolian dust input in calcrete formation in volcanic islands (Lanzarote and Fuerteventura, Spain). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 417, 66–79.
 • Alonso-Zarza, A.M., Meléndez, A., Martín-García, R., Herrero, M.J., Martín-Pérez, A., 2012. Discriminating between tectonism and climate signatures in palustrine deposits: Lessons from the Miocene of the Teruel Graben, NE Spain. – Earth-Science Reviews, 113/3–4, 141–160.
 • Martín-Pérez, A., Martín-García, R., Alonso-Zarza, A.M., 2012. Diagenesis of a drapery speleothem from Castañar Cave: from dissolution to dolomitization. – International Journal of Speleology, 41/2, 251–266.
 • Alonso-Zarza, A.M., Martín-Pérez, A., Martín-García, R., Gil-Peña, I., Meléndez, A., Martínez-Flores, E., Hellstrom, J., Muñoz-Barco, P., 2011. Structural and host rock controls on the distribution, morphology and mineralogy of speleothems in the Castañar Cave (Spain). – Geological Magazine, 148/2, 211–225.
 • Herrero, M.J., Martín-Pérez, A., Alonso-Zarza, A.M., Gil-Peña, I., Meléndez, A., Martín-García, R. 2011: Petrography and geochemistry of the magnesites and dolostones of the Ediacaran Ibor Group (635 to 542 Ma), Western Spain: Evidences of their hydrothermal origin. – Sedimentary Geology, 240, 71-84.
 • Martín-García, R., Alonso-Zarza, A.M., Martín-Pérez, A. 2009: Loss of primary texture and geochemical signatures in speleothems due to diagenesis: Evidences from Castañar Cave, Spain. – Sedimentary Geology, 221/1–4, 141–149.
 • Alonso-Zarza, A.M., Zhao, Z., Song, C.H., Li, J.J., Zhang, J., Martín-Pérez, A., Martín-García, R., Wang, X.X., Zhang, Y., Zhang, M.H. 2009: Mudflat/distal fan and shallow lake sedimentation (upper Vallesian-Turolian) in the Tianshui Basin, Central China: Evidence against the late Miocene eolian loess. – Sedimentary Geology, 222, 42-51.
 • Alonso-Zarza, A.M., Martín-Pérez, A. 2008: Dolomite in caves: Recent dolomite formation in oxic, non-sulfate environments. Castañar Cave, Spain. – Sedimentary Geology, 205/3–4, 160–164.
 • Alonso-Zarza, A.M., Genise, J.F., Cabrera, M.C., Mangas, J., Martín-Pérez, A., Valdeolmillos, A., Dorado-Valiño, M. 2008: Megarhizoliths in Pleistocene aeolian deposits from Gran Canaria (Spain): Ichnological and palaeoenvironmental significance. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 265/1–2, 39–51.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI