Red. prof. dr. Tanja Pipan

Sodelavka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in doktorskega študijskega programa 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Znanstvena svetnica na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

tanja.pipan@zrc-sazu.si
05 7001 940

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz biologije (Univerza v Ljubljani, 1995)
 • Znanstveni magisterij iz biologije (Univerza v Ljubljani, 1999)
 • Doktorat iz biologije (Univerza v Ljubljani, 2003)

 

Raziskovalni interesi

Dr. Tanja Pipan je strokovnjakinja za krasoslovno – ekološko problematiko v slovenskem in mednarodnem prostoru. Proučuje različne tipe podzemeljskih ekosistemov, s posebnim poudarkom na plitvih podzemeljskih habitatih, njihovi biologiji, ekologiji ter favni. Svoje zanimanje je usmerila tudi v raziskovanje razširjenosti in potencialnih virov mikroplastike in mikroplastičnih vlaken ter vplivov na občutljiv kraški ekosistem. Aktivno dela s študenti kot predavateljica in mentorica, opravila je do sedaj najintenzivnejšo ekološko študijo pestre podzemeljske favne v epikrasu ter študijo biološkega ocenjevanja kraških rek. Rezultati so objavljeni v vodilnih mednarodnih revijah s področja ekologije, biologije in speleobiologije ter v monografijah, izdanih pri domačih (ZRC SAZU) in tujih (Oxford University Press, Springer, Academic Press/Elsevier) založbah.

 

Izbor projektov

 • Nacionalni vodja pri EU projektu eLTER PPP: Integrated European Long-Term Ecosystem, Critical Zone and Socio-Ecological Research Infrastructure; Preparatory Phase Project, Horizont 2020, 2020 – 2025.
 • Nacionalni vodja pri EU projektu eLTER PLUS: European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS, Horizont 2020, 2020 – 2025.
 • Nacionalni vodja za projekt Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-LifeWatch, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019 – 2021.
 • Nacionalni vodja pri EU projektu Advance_eLTER – Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI, Horizont 2020, 2017.
 • Nacionalni vodja pri EU projektu eLTER – Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure, Horizont 2020, 2015 – 2019.
 • »LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314: HT 8310 – Jame, ki niso odprte za javnost in Človeška ribica (Proteus anguinus)«. Izvedba biološke inventarizacije jamske favne in priprava poročil pred izvedbo sanacije jam ter po izvedbi sanacije jam (monitoring) ter izdelava poročil, 2015 – 2019.
 • Favna v ponvicah Škocjanskih jam, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, 2015.
 • Promocija slovenske znanosti v tujini: Krasoslovje v Altajskih gorah – prenos znanja z matičnega slovenskega krasa v Rusijo, 2013 – 2015.
 • Informacijskotehnološka mreža za integriranje dolgoročnih ekoloških, biodiverzitetnih in socioekonomskih raziskav na Krasu, ARRS projekt, 2008 – 2011.
 • Nacionalna koordinatorka pri EU projektu LifeWatch – e-Science and Technology Infrastructure for Biodiversity Data and Observatories, 7th FP, od 2008 – 2021.
 • Nacionalna koordinatorka pri EU mrežnemu projektu LTER – Long Term Ecological Research, 6th FP, od 2004 naprej.


Raziskovalna gostovanja v tujini

 • American University, Washington DC, ZDA (2003 – 2007, 2009 – 2018: vsako leto).
 • Karst Waters Institute, Leesburg, Virginia, ZDA (2004).
 • Virginia Museum of Natural History, Martinsville, Virginia, ZDA (2005, 2006).
 • Institute of Speology “Emil Racovitza”, Cluj-Napoca, Romunija (2006).
 • Universidad de La Laguna, Departamento de Biología Animal, La Laguna, Španija (2009).
 • Université Paul Sabatier, Toulouse, Francija (2010).
 • Institute of Entomology, Biology Centre ASCR, Češké Budějovice, Češka Republika (2011).
 • Altaisky State Nature Biosphere Reserve, Gorno-Altaisk, Rusija (2011, 2013 – 2019).
 • National University of Ireland, Department of Botany, Galway, Irska (2012).
 • Université Lyon 1, Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés, Lyon, Francija (2012).
 • Instituto do Carste, Belo Horizonte, Brazilija (2013).
 • International Joint Research Centre for Karstology and Yunnan International Karst Environmental Laboratory at the Yunnan Institute for Geography, Yunnan University, Kunming, Kitajska (2006, 2017, 2019).
 • División de Desarrollo Sustentable, Lab. de Bioespeleología y Carcinología, Universidad de Quintana Roo, Mehika (2015 – 2019: vsako leto).

Članstvo in akademski nazivi

Članstvo v mednarodnem znanstvenem združenju SIBIOS – International Society for Subterranean Biology.

 • Področna urednica pri mednarodni znanstveni reviji International Journal of Speleology.
 • Gostujoča vabljena urednica pri mednarodni znanstveni reviji Diversity.
 • Izvoljena članica Senata Fakultete za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici.
 • Izvoljena članica Znanstvenega sveta na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU.
 • Predsednica komisije za zagovor magistrskih del, Fakulteta za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici.
 • Predsednica komisije za študijske zadeve na Fakulteti za znanosti o okolju, Univerza v Novi Gorici.
 • Namestnica direktorja na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje, III. stopnja, Univerza v Novi Gorici.
 • Sodelavka pri pripravi programa za ustanovitev UNESCO Chair on Karst Education na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici, III. stopnja.
 • Predsednica komisije za priznanja in nagrade ZRC SAZU.
 • S strani vlade imenovana slovenska predstavnica v Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture (ESFRI) in v strateško delovno skupino za področje okolja (ENV SWG).

 

Prejemnica domačih in tujih nagrad in priznanj

 • Štipendija za najuspešnejšo mlajšo raziskovalko ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih organizacijah v tujini.
 • Mednarodna znanstvena nagrada SIBIOS (Société Internationale de Biospéologie) za najboljšo prezentacijo na XVIIth International Symposium of Biospeleology, Raipur, Indija.
 • Mednarodna znanstvena nagrada na znanstvenem srečanju Trans-KARST (Transdisciplinary Conference on Development and Conservation of Karst Regions), Ha Noi, Vietnam.
 • Izvoljena nosilka in koordinatorka nacionalne mreže LTER (Long-Term Ecological Research).
 • Štipendija Slovenske znanstvene fundacije, Direktorjev sklad.
 • Nagrada Svetovne federacije znanstvenikov (WFS – World Federation of Scientists), Nacionalni štipendijski program.
 • Nagrada UNESCO IGCP Project 513 „Global Study of Karst Aquifers and Water Resources”, za zanimiv in inovativen projekt, predstavljen na Cvijic karst 2005 Conference, Beograd, Kotor.
 • Mednarodno priznanje Karst Waters Institute „Distinguished Service Award” na simpoziju Time on Karst, Postojna, Slovenija.
 • Kandidirana s strani UNG in ZRC SAZU za nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju NIB za leto 2015.
 • Prejemnica Zlatega znaka ZRC SAZU za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate.
 • Izbrana s strani strokovne komisije na listo 50 Ona Plus žensk.
 • Izbrana s strani strokovne komisije na prvi sprejem znanstvenikov pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju (11. 1. 2018).

Izvirni znanstveni članek

 • MAMMOLA, .S, AMORIM, I. R., BICHUETTE, M. E., BORGES, P. A. V., CHEEPTHAM, N., COOPER, S. J. B., CULVER, D. C., DEHARVENG, L., EME, D., LOPES FERREIRA, R., FIŠER, C., FIŠER, Ž., JUGOVIC, J., PIPAN, T., ZAGMAJSTER, M., et al. (2020): Fundamental research questions in subterranean biology. Biological reviews, doi: 10.1111/brv.12642.
 • PIPAN, T., CHRISTMAN, M., CULVER, D. C. (2020): Abiotic community constraints in extreme environments : epikarst copepods as a model system. Diversity, 12, 7, doi: 10.3390/d12070269.
 • KOZEL, P., PIPAN, T. Specialized aquatic subterranean communities are probably most species-rich in the thickest epikarst. Limnologica, ISSN 0075-9511, 81, 1-9, doi: 10.1016/j.limno.2020.125756.
 • PILOTTO, F., KÜHN, I., ADRIAN, R., ALBER, R., ALIGNIER, A., ANDREWS, C., BÄCK, J., BARBARO, L., BEAUMONT, D., BEENAERTS, N., PIPAN, T., et al. (2020): Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature communications, 11, doi: 10.1038/s41467-020-17171-y.
 • MEJIA-ORTIZ, L. M., CHRISTMAN, M., PIPAN, T., CULVER, D. C. (2020): What’s the temperature in tropical caves?. PloS one, 15, 12, 1-21. doi: 10.1371/journal.pone.0237051.
 • DUMNICKA, E., PIPAN, T., CULVER, D. C. (2020): Habitats and diversity of subterranean macroscopic freshwater invertebrates : main gaps and future trends. Water, 12, 8, doi: 10.3390/w12082170.
 • MAMMOLA, S., PIANO, E., CARDOSO, P., VERNON, P., DOMÍNGUEZ-VILLAR, D., CULVER, D. C., PIPAN, T., ISAIA, M. (2019): Climate change going deep : the effects of global climatic alterations on cave ecosystems. The anthropocene review, doi: 10.1177/2053019619851594.
 • MUSCHE, M., ADAMESCU, M., ANGELSTAM, P., BACHER, S., BÄCK, J., BUSS, H. L., DUFFY, C., FLAIM, G., GAILLARDET, J., GIANNAKIS, G. V., PIPAN, T., et al. (2019): Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures : a horizon scanning exercise. Journal of environmental management, 250, 1-17, doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109479.
 • KOZEL, P., PIPAN, T., MAMMOLA, S., CULVER, D. C., NOVAK, T. (2019): Distributional dynamics of a specialized subterranean community oppose the classical understanding of the preferred subterranean habitats. Invertebrate biology, doi: 10.1111/ivb.12254.
 • PIPAN, T., PETRIČ, M., ŠEBELA, S., CULVER, D. C. (2019): Analyzing climate change and surface-subsurface interactions using the Postojna Planina Cave System (Slovenia) as a model system. Regional environmental change, 19, 2, 379-389, doi: 10.1007/s10113-018-1349-z.
 • MEJIA-ORTIZ, L. M., PIPAN, T., CULVER, D. C., SPROUSE, P. (2018): The blurred line between photic and aphotic environments : a large Mexican cave with almost no dark zone. International journal of speleology, 47, 1, 69-80, doi: 10.5038/1827-806X.47.1.2155.
 • PIPAN, T., CULVER, D. C., PAPI, F., KOZEL, P. (2018): Partitioning diversity in subterranean invertebrates : the epikarst fauna of Slovenia. PloS one, 13, 5, 1-19, doi: 10.1371/journal.pone.0195991.
 • KOZEL, P., PIPAN, T., ŠAJNA, N., POLAK, S., NOVAK, T. (2017): Mitigating the conflict between pitfall-trap sampling and conservation of terrestrial subterranean communities in caves. International journal of speleology, 46, 3, 359-368, doi: 10.5038/1827-806X.46.3.2123.
 • PIPAN, T., CULVER, D. C. (2017): The unity and diversity of the subterranean realm with respect to invertebrate body size. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society, 79, 1, 1-9.
 • PIPAN, T., CULVER, D. C. (2016): Contributions to speleobiology appearing in Acta Carsologica 45, 2, 123-129, doi: 10.3986/ac.v45i2.4318.

 

Znanstvena monografija:

 • BLATNIK, M., CULVER, D. C., GABROVŠEK, F., KNEZ, M., KOGOVŠEK, B., KOGOVŠEK, J., LIU, H., MAYAUD, C., MIHEVC, A., MULEC, J., ALJANČIČ, M., OTONIČAR, B., PETRIČ, M., PIPAN, T., et al. (2020): Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer.
 • CULVER, D. C., PIPAN, T. The biology of caves and other subterranean habitats. (2019): 2nd ed. New York: Oxford University Press.
 • CULVER, D. C., PIPAN, T. Shallow subterranean habitats: ecology, evolution, and conservation. (2009): New York: Oxford University Press

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji:

 • CULVER, D. C., PIPAN, T. (2019): Ecological and evolutionary classifications of subterranean organisms. V: WHITE, W. B. (ur.), CULVER, D.C. (ur.), PIPAN, T. (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London, Academic Press.
 • CULVER, D. C., BRANCELJ, A., PIPAN, T. Epikarst communities. V: WHITE, W. B. (ur.), CULVER, D. C. (ur.), PIPAN, T. (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London, Academic Press.
 • PIPAN, T., CULVER, D. C. (2019): Shallow subterranean habitats. V: WHITE, W. B. (ur.), CULVER, D. C. (ur.), PIPAN, T. (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London, Academic Press.
 • PIPAN, T., CULVER, D. C. Wetlands in cave and karst regions. (2019): V: WHITE, W. B. (ur.), CULVER, D.C. (ur.), PIPAN, T. (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London, Academic Press.
 • CULVER, D. C., PIPAN, T. Insects in caves. (2018): V: FOOTTIT, R. G. (ur.), ADLER, P. H. (ur.). Insect biodiversity : science and society. Vol. 2. 1st ed. Chichester: Wiley-Blackwell.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI