Izšla je Platforma1

Z veseljem sporočamo, da je iz tiskarne prispela prva številka Platforme: zbornika študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. Gre za prostor, kjer lahko študentke in študentje vseh študijskih modulov predstavijo svoje dosedanje raziskovalno delo.

 

Zbornik avtoric in avtorjev ne zavezuje k isti temi in jih ne združuje glede na vnaprej določen nabor raziskovalnih vprašanj. Ravno obratno. Povezati želi prispevke, ki prihajajo iz najrazličnejših področij humanistike in družboslovja ter pri svojem delu izhajajo iz raznolikega spektra raziskovalnih vprašanj.

 

Vsebina prvega zbornika:

  • dr. Ingrid Kodelja: Grossetestov kvalitativni lomni zakon
  • Lea Kuhar: Branje Althusserja
  • Marko Levačić: Mit o lameli
  • Aleš Rojc: O “Lacanovem dolgu Descartesu”
  • Svetozar Matejašev: The Idea of Universal Man: Dilthey, Collingwood and the Notion of Historical Understanding
  • Manca Černivec: Normativna zadrega – izziv ali nerešljiva uganka?

 

Zbornik sta uredili študentki in mladi raziskovalki Lea Kuhar in Vita Zalar, oblikovala ga je študentka Valerija Zabret.

 

Besedila so recenzirali red. prof. dr. Tanja Petrović, dr. Martin Pogačar, doc. dr. Aleš Bunta, izr. prof. dr. Peter Klepec, red. prof. dr. Oto Luthar, dr. Boštjan Nedoh, red. prof. dr. Rado Riha in red. prof. dr. Marko Snoj.

 

Za slovenski jezikovni pregled so poskrbele študentke in mlade raziskovalke Nina Ditmajer, Manca Černivec in Eva Trivunović, za angleški pa Jack Bramham, Matija Zalar in Martin Pogačar.

 

Zbornik je izšel v Založbi ZRC.