Tomaž Erjavec | Konkordančniki CLARIN.SI

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo v okviru modula Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imel izr. prof. dr. Tomaž Erjavec:

 

Konkordančniki CLARIN.SI.

 

Predavanje bo predstavilo tri konkordančnike, ki jih vzdržuje raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI. Najprej se bomo posvetili temu, kar je vsem konkordančnikom skupnega, nato pa bolj podrobno obravnavali razlike med konkordančniki KonText, noSketch Engine in novi različici noSketch Engine, ki je trenutno v fazi testiranja. Podali bomo tudi pregled korpusov, ki so dostopni na konkordančnikih.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 23. maja 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Tomaž Erjavec je zaposlen na Odseku za tehnologije znanja na Institutu »Jožef Stefan« ter na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU. Glavna področja njegovega dela so razvoj standardov za kodiranje jezikovnih podatkov ter metode označevanja in izdelave jezikovnih virov. Erjavec je najbolj citiran raziskovalec s področja jezikoslovja v Sloveniji. Je član tehničnega odbora »Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija« pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo in nacionalni koordinator CLARIN.SI.

 

Vabljeni!