Marjetka Golež Kaučič | Misliti živali skozi folkloro in poezijo

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost imela red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič:

 

Misliti živali skozi folkloro in poezijo.

 

Predavanje bo v četrtek, 14. aprila 2022, ob 16. uri, po spletni seji ZOOM.

 

Živimo v času, ko se razmerja med vrstami na novo definirajo, tudi na podlagi vdiranja človeka v naravne habitate živali, kar je posledično prineslo tudi razmah epidemije koronavirusa in zato izrazitega preloma z dominacijo človeške vrste nad drugimi in možnost vzpostavitve novih razmerij z živalmi. Žival naj bi v razmerju z nami delovala kot sorodnik, kot oseba, ki ima intrizično vrednost v večvrstni skupnosti.

V predavanju se bomo osredotočili na analizo ljudskih pesmi, v katerih imajo središčno vlogo živali in ugotavljali, kakšna so razmerja med človekom in živaljo v njih, in tudi ali so v njih že kritike antropocentrizma ali vsaj empatični odmevi. V drugem delu predavanja, pa se bomo posvetli poeziji dveh pesnic Alenke Jovanovski in Vesne Liponik, ki ne tematizirata več živali kot simbolične reprezentacije za nekaj ali nekoga drugega, pač pa so v njih živali realna bitja, predstavniki vrste ali celo posamezniki in posameznice. Ob tem razmišljamo še o vprašanju moči poezije, o tisti resnični moči poezije, ki bi morda lahko vplivala na spremembo obstoječih razmerij med vrstami v t. i. novi ekološki paradigmi.

 

Dr. Marjetka Golež Kaučič je redna profesorica za folkloristiko na Podiplomski šoli ZRC SAZU in znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Intenzivno preučuje vloge in pomene živali v folklori in literaturi tudi na podlagi novih teoretskih konceptov zoofolkloristike, ekokritike, kulturne in kritične animalistike ter z uporabo filozofskega diskurza.

 

Vabljeni!