Nataša Jakop | Pregovori na družbenih omrežjih: od koprive do goloba

Vabimo vas na javno predavanje, ki ga bo na modulu Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo imela izr. prof. dr. Nataša Jakop:

 

Pregovori na družbenih omrežjih: od koprive do goloba.

 

Pregovori so na eni strani zakladnica ljudskih modrosti preteklih generacij ter hkrati arzenal naše vsakdanje komunikacije na družbenih omrežjih, kot so Twiter, Facebook, Instagram, Youtube, ter na forumih in blogih. Tudi v besedilih družbenih omrežij so namreč pregovori zaradi svojih strukturnih, pomensko-funkcijskih, stilističnih, psiholingvističnih in kulturoloških lastnosti funkcionalno jezikovno sredstvo za izražanje, podkrepitev ali argumentiranje misli, stališč, mnenj, vrednot, čustev ipd. Tvit, objava ali komentar na Facebooku, Youtubu in drugih družbenih omrežjih so lahko sestavljeni iz enega samega pregovora ali njegovega dela, pregovorne variante ali modifikacije, pa sta ilokucijsko in perlokucijsko dejanje kljub temu več kot uspešno doseženi.

 

Na predavanju bomo izpostavili nekaj izsledkov raziskovalnega dela v okviru projekta Tradicionalne paremiološke enote v dialogu s sodobno rabo (ARRS: J6-2579). Opredelili bomo pregovorni žanr in pojasnili rabo pregovorov v kontekstu besedil družbenih omrežij ter osvetlili eno od opaznejših funkcij pregovorov na družbenih omrežjih, tj. deljenje in širjenje družbeno aktualnih sporočil na primeru pregovorov Kopriva ne pozebe in Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Nekaj vprašanj o tej temi pa bomo zastavili tudi umetni inteligenci (ChatGPT) in njene odgovore ovrednotili.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 3. aprila 2023, ob 16. uri, v sejni sobi ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.

 

Izr. prof. dr. Nataša Jakop je višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer sodeluje pri pripravi novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Na Podiplomski šoli ZRC SAZU koordinira jezikoslovni modul Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo in predava na doktorskem študiju Primerjalni študij idej in kultur. Predavala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu. Je avtorica monografije Pragmatična frazeologija ter soavtorica monografije Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Njena raziskovalna področja so frazeologija, leksikologija, leksikografija in normativistika. Skrbi za izobraževalno dejavnost na področju uporabe slovarskih portalov Fran in Franček ter si prizadeva za popularizacijo jezikoslovnih spoznanj.

 

Vabljeni!