Doc. dr. David Bole

Nosilec predmeta Družbene inovacije in prostor na geografskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 551
david.bole@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2004)

Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2008)

 

Raziskovalni interesi:

Glavni raziskovalni interes je vedno bil na stičišču ekonomske in urbane geografije. Zlasti ga zanima tema preobrazbe mest (bodisi na relaciji industrijsko¬postindustrijsko, moderno¬postmoderno, fordistično-postfordistično) iz katere je leta 2008 tudi doktoriral (Ekonomska preobrazba slovenskih mest). Zanima ga, kako se ljudje odzivajo in prilagajajo na spremembe oziroma kakšni so lokalni odzivi na globalne ekonomske, socialne in kulturne »šoke«. Velik poudarek daje raziskovanju »mest, ki niso pomembna« v današnjem času, na primer malih mest, industrijskih mest, mest v krčenju, itd. Zanima ga, kako skupnosti v teh mestih preživijo, zakaj ali uspevajo ali propadejo, njihova prožnost in odpornost, inovativni ter ustvarjalni potencial, ki ga imajo. Med slednje sodijo tudi socialne inovacije, ki jih je v preteklosti raziskoval v okviru projekta Svetla prihodnost za temna mesta. V najširšem pomenu raziskuje kulture in družbene vidike marginaliziranih in perifernih lokalnih skupnosti in njihove odzive na procese globalizacije.

 

Glavni projekti:

 • Glavni raziskovalec projekta »Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji«, bilateralnega temeljnega projekta Švice in Slovenije, ki ga financirata SNF in ARRS, 2020–2023.
 • Glavni raziskovalec projekta »BRIGHT FUTURE: Svetla prihodnost za temna mesta: raziskovanje alternativnih diskurzov razvoja malih industrijskih mest v Evropi«, financiran s strani Horizont 2020 ERA-NET sheme JPI Urban Europe in ARRS, 2017–2020.
 • Podoktorski raziskovalni projekt Prometna raba tal in njen vpliv na vsakodnevno življenje, financiran s strani ARRS, 2011–2014).
 • Glavni raziskovalec transnacionalnega interreg projekta SY_CULTour (Sinergija kulture in turizma), financiran s strani ERDF sredstev (Program JV Evropa), 2011–2014).Drugo:

 • Področni urednik za urbano geografijo pri Acta geographica Slovenica;
 • Član uredniškega odbora revije Journal of Urban and Regional Analysis;
 • Gostujoči urednik revije Regions in Urban Science;
 • Član uredniškega odbora zbirk Geografija Slovenije, Regionalni dnevi, Georitem in urednik 4. številke iz zbirke CAPAcities;
 • Član strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi.
 • Član ocenjevalnega panela za program HERA (Humanities Research in Europe) za razpis Public Places (2019) in drugih nacionalnih raziskovalnih institucij (Češka, Poljska).
 • Nagrada Antona Melika za najboljšega mladega raziskovalca (podeljuje Zveza geografov Slovenije), 2011.

Izbrane publikacije:

 • BOLE, D., KOZINA, J., TIRAN, J. (2020): The socioeconomic performance of small and medium sized industrial towns: Slovenian perspectives. Moravian geographical reports 28, 1: 16-28. doi: 10.2478/mgr-2020-0002.
 • NARED, J. BOLE, D. (Eds.) (2020): Participatory research and planning in practice, (The urban book series). Cham (Switzerland): Springer Open, 227 pp. doi: 10.1007/978-3-030-28014-7.
 • BOLE, D, KOZINA, J., TIRAN, J. (2019): The variety of industrial towns in Slovenia: a typology of their economic performance. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series 46: 71-83. doi: 10.2478/bog-2019-0035
 • KOZINA, J., BOLE, D. (2018): The impact of territorial policies on the distribution of the creative economy : tracking spatial patterns of innovation in Slovenia. Hungarian geographical bulletin 67, 3: 259-273. doi: 10.15201/hungeobull.67.3.4.
 • KOZINA, J., BOLE, D. (2018): Creativity at the European periphery: spatial distribution and developmental implications in the Ljubljana region. In: CHAPAIN, C., STRYJAKIEWICZ, T. (Eds.): Creative industries in Europe: drivers of new sectoral and spatial dynamics. [Cham]: Springer International Publishing. pp. 227-254. doi: 10.1007/978-3-319-56497-5_11
 • BOLE, D., ŠMID HRIBAR, M., PIPAN, P. (2017): Participatory research in community development: a case study of creating cultural tourism products. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 52, 2: 164-173. doi: 10.14712/23361980.2017.13
 • BOLE, D., NARED, J., ZORN, M. (2015): Small urban centers in the Alps and their development issues. In: ZHELEZOV, G. (Ed.): Sustainable development in mountain regions: Southeastern Europe. Cham: Springer. pp. 265-279. doi: 10.1007/978-3-319-20110-8_18

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI