Doc. dr. David Bole

višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU, docent za področje geografije


01 4706 551
david.bole@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI