Doc. dr. Mateja Breg Valjavec

znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, docentka za področje geografije


01 4706 541
mateja.breg@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI