Doc. dr. Mateja Breg Valjavec

Nosilka predmeta Družbena geografija krasa na geografskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docentka za področje geografije.


01 4706 541
mateja.breg@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Doktorat iz krasoslovja (Univerza Nova Gorica, 2012)

Diploma iz geografije (Univerza Ljubljana, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interes:

Kot članica treh različnih geografskih oddelkov (varstvo okolja, GIS in fizična geografija) je vključena v interdisciplinarne študije, povezane z različnimi raziskovalnimi vprašanji vezanimi na različne tipe pokrajin, vendar je njen največji raziskovalni interes posvečen raziskovanju kraških pokrajin, tako v Sloveniji kakor v Evropi.

Doktorsko disertacijo iz krasoslovja je zagovarjala leta 2012 na Univerzi v Novi Gorici. Predmet doktorske študije so bile doline (vrtače) na območju Dinarskega krasa in na primeru le-teh degradacija kraške pokrajine v povezavi z ne-kraško pokrajino.

Leta 2012 je je bil odobren podoktorski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer je nadaljevala raziskave o degradaciji in zaščiti kraške pokrajine; projektna prijava se je uvrstila na peto mesto v konkurenci 169 prejetih prijav iz vseh znanstvenih disciplin.

Trenutno je vključena v tekoče raziskovalne in aplikativne projekte, ki se ukvarjajo s kraškimi pokrajinami. Med septembrom 2017 in februarjem 2020 sem bil vodja mednarodnega projekta, ki se je med drugim ukvarjal z valorizacijo kraške geodediščine in razvojem geoturizma v kraški pokrajini. Eden najpomembnejših ciljev v njeni karieri je izboljšati in povečati mednarodno sodelovanje za izmenjavo znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, ki se spopadajo s podobnimi raziskovalnimi izzivi v svojih državah. S tega vidika je bila zanjo zelo pomembna in koristna izkušnja udeležba na IRCK Training Course on Karst Ecological Geology and Landscape leta 2018 v Guilinu na Kitajskem.

Poleg temeljnih raziskav jo zanima tudi interpretacija kraške dediščine, zato je leta 2019 postala članica združenja Interpret Europe. Junija 2019 se je udeležila 5-dnevnega intenzivnega tečaja za interpretativnega pisca, kjer je poskušala razviti veščine ustvarjalnega pisanja za širšo javnost, predvsem pa za turistično promocijo kraške pokrajine in njene dediščine.Udeležba na pomembnejših dogodkih:

 • Interpret Europe Certified Interpretive Trainer course (CIT), 25. – 27. november 2019, Osijek, Hrvaška.
 • IGU thematic conference Transformation of traditional cultural landscapes, 24. –26. september 2019, Koper, Slovenija. Plenarno predavanje: Bioindication of human-induced land degradation in potential karstic microrefugia.
 • Interpret Europe Certified Interpretive Writer course (CIT), Ljubljana, Slovenija Junij 2019.
 • Poletna šola Biodiversity and bioindicators in monitoring and management of contaminated soils. 4. – 7. junij 2019 Department of Agricultural Sciences University of Naples Federico II, Portici, Italija.
 • International Training Course on Karst Ecological Geology and Karst Landform, organised by UNESCO International Research Centre on Karst, 13. – 26. november 2018, Guilin, Kitajska.

Drugo:

 • Članica znanstvenega odbora:
  – Simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
 • Članica mednarodnega znanstvenega odbora:
  – European SCGIS Conference
  – Natural Hazards 2018
 • Članica upravnega odbora Geomorfološkega društva Slovenije
 • Recenzentka
  – Science of Total Environment
  – Nature Scientific Reports
  – Opengeoscience
  – Acta Geographica Slovenica
  – Acta Carsologica
  – International Journal of Speleology
  – Geographic Bulletin
  – Geographic Information Systems in Slovenia (book series)
 • Nagrade
  – Melikova nagrada za mlade znanstvenike, Zveza geografov Slovenijie, 2015.
  – Nagrada “Excellent trainee”, International Research Centre on Karst under the Auspices of UNESCO, Guilin, Kitajska (2018).

Izbrane objave:

 • BREG VALJAVEC, Mateja, BÁTORI, Zoltán, VOJTKÓ, András, KEPPEL, Gunnar, TÖLGYESI, Csaba, ČARNI, Andraž, ZORN, Matija, FARKAS, Tünde, ERDŐS, László, KISS, Péter János, MÓDRA, Gábor, 2020. Anthropogenic disturbances alter the conservation value of karst dolines. Biodiversity and conservation 29/2, p. 503-525.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, TOMIĆ, Nemanja, ANTIĆ, Aleksandar, MARKOVIĆ, Slobodan B., ĐORĐEVIĆ, Tijana, ZORN, Matija, 2019. Exploring the potential for speleotourism development in Eastern Serbia : Geoheritage 11/2 p. 359-369.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, TIČAR, Jure, TOMIĆ, Nemanja, ZORN, Matija, MARKOVIĆ, Slobodan B., GAVRILOV, Milivoj B. 2018: Speleotourism in Slovenia : balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open geosciences10/1, p. 344-357.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, ZORN, Matija, RIBEIRO, Daniela, 2018: Mapping war geoheritage : recognising geomorphological traces of war. Open geosciences 10/1, p. 385-394
 • BREG VALJAVEC, Mateja, ZEGA, Mojca, CERNATIČ-GREGORIČ, Anica. “Zasuli so vrtačo” : ali kaj nam pomeni dediščina Krasa? Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje 66/1, p. 4-10.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, FERK, Mateja, ZORN, Matija, KUMER, Peter, SMREKAR, Aleš, 2019: Raznolika pokrajina, v kateri je človek pustil svoj pečat. Gea : poljudnoznanstvena revija 29, p. 52-55.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, ZEGA, Mojca. Zasute vrtače – potencialna nevarnost za vodne vire. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik, Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: DVS – Društvo vodarjev Slovenije. 2017, str. 158-163.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, DUNATO PEJNOVIĆ, Nadia, ŠKERJANC, Katja, PERIC, Borut, ZORN, Matija, 2019. Kraške depresije : vroče točke geodediščine na kraškem površju. Kraška hidrogeologija – raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. Ljubljana: Založba ZRC. p. 84-85.
 • BREG VALJAVEC, Mateja, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Recognising karst geodiversity using LIDAR data : case study of dolines. V: Naučni skup 125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen Jovana Cvijića : sreda, 7. novembar 2018. godine, svečana sala SANU, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za kras i speleologiju. 2018, p. 19.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI