Red. prof. dr. Andraž Čarni

Portret Andraža Čarnija

Znanstveni svetnik na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU, zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti, predavatelj na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije.


01 4706 311
andraz.carni@zrc-sazu.si

Izobrazba

  • Diplomirani biolog, Univerza v Ljubljani (1987)
  • Magister bioloških znanosti, Univerza v Ljubljani (1991)
  • Doktor bioloških znanostih, Univerza v Ljubljani (1994)

 

Področje raziskav

Predvsem se ukvarja se z raziskavami vegetacije. Zanimajo ga različni vidiki obdelave vegetacije: sinteza vegetacije, (makro) ekologija, biogeografija, sukcesije in kartiranje. Na začetku raziskav se je ukvarjal predvsem z vegetacijo Slovenije, kasneje pa je svojo pozornost razširil tudi na vegetacijo jugovzhodne Evrope. V zadnjih letih ga sodeluje pri sintezi vegetacije Evrope in vzpostavljanju rdečih seznamov vegetacije. Dejaven je tudi v Nomenklaturni komisiji Mednarodne zveze za preučevanje vegetacije (IAVS); je soavtor Mednarodnega kodeksa fitocenološke nomenklature.Študijska bivanja

Station International de Phytosociologie (Bailleul, Francija), Institute für Physiologie der Univerität Wien (Dunaj, Avstrija), Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Zagreb, Hrvaška), Prirodoslovno-matematički fakultet, St. Cyril and Methodius University in Skopje (Skopje, Severna Makedonija).


Poglavitni projekt

Sodeluje pri izvajanju raziskovalnega programa »Biotska raznovrstnost: vzorci, procesi, napovedi in ohranjanje«, ki ga financira ARRS (1992–2023).


Izbrane objave

  • Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J. P., Raus, T., Čarni, A., … & Tichý, L. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. App Veg Sci, 2016, 19, 3-264.
  • Chytrý, M., Tichý, L., Hennekens, S. M., Knollová, I., Janssen, J. A., Rodwell, J. S., … & Schaminée, J. H. (2020). EUNIS Habitat Classification: Expert system, characteristic species combinations and distribution maps of European habitats. App Veg Sci, 2020, 23(4), 648-675.
  • Theurillat, J.P.; Willner, W.; Fernández-González, F.; Bültmann, H.; Čarni, A.; Gigante, D.; Mucina, L.; Weber, H.E. International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition. App Veg Sci, 2021, 24, (v tisku).
  • Janssen, J.A.M.; Rodwell, J.S.; García Criado, M.; Gubbay, S.; Haynes, T.; Nieto, A.; Sanders, N.; Landucci, F.; Loidi, J.; Symank, A.; et al. European Red List of Habitats. Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. European Union: Luxembourg, LU, 2016; 44pp.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Biologija podzemeljskih habitatov

Red. prof. dr. Tanja Pipan,

ECTS: 9

Izbrana poglavja iz vedenjske biologije

Red. prof. dr. Simona Kralj-Fišer,

ECTS: 3

Mikrobiologija okolja

Izr. prof. dr. Janez Mulec,

ECTS: 6

Osnove bioloških procesov

Doc. dr. Matjaž Gregorič,

ECTS: 3