Asist. Tim Cifer

Asistent na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU in asistent za področje paleontologije na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.tim.cifer@zrc-sazu.si

Izobrazba

  • Diploma iz geologije (Univerza v Ljubljani, 2014)
  • Magisterij iz geologije (Westfällische Wilhelms-Universität Münster, 2016)

 

Raziskovalni interesi

  • Paleoekologija jurskih radiolarijev (odziv radiolarijev na spremembe v življenjskem okolju)
  • Paleobiogeografija jurskih radiolarijev
  • Taksonomija in biostratigrafija jurskih radiolarijev (sistematika in klasifikacija radiolarijev ter uporabnost za določevanje starosti)Drugo

  • Član International Association of Sedimentologists
  • Član International Association of Radiolarists

Izbrane publikacije

  • Cifer, T., Goričan, Š., Gawlick, H.-J., Auer, M. 2020: Pliensbachian, Early Jurassic radiolarians from Mount Rettenstein in the Northern Calcareous Alps, Austria. – Acta Palaeontologica Polonica, 65/1, 167-207.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Geoarheologija in bioarheologija

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geokemija sedimentnih kamnin

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geologija kvartarja

Red. prof. dr. Aleksander Horvat,

ECTS: 6

Geologija sedimentarnih bazenov

Doc. dr. Špela Goričan,

ECTS: 6

Geostatistika in numerično modeliranje geoloških procesov

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6