Izr. prof. dr. Franci Gabrovšek

Znanstveni svetnik na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU, predavatelj na magistrskem študiju 2. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 07
gabrovsek@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diplomirani inženir fizike (Univerza v Ljubljani, 1995,
 • Doktor naravoslovnih ved (Dr. Rer. Nat,) (Univerza v Bremnu, Nemčija, 2000)

 

Raziskovalni interesi:

 • numerični in konceptualni modelu razvoja jam in drugih kraških oblik,
 • jamska mikroklima, viri in prenos CO2 v kraških okoljih,
 • regionalni hidrološki pomen hidravlike kraških kanalov,
 • prenos snovi in toplote v kraških sistemih,
 • fizika in kemija procesov na krasu.


Gostovanja:

 • Univerza v Bremnu, Nemčuja 1997-2000 (doktorski študi) in skupaj več mesecev študijskih obiskov v obdobju 2000-2004,
 • do enomesečni študijski obiski na Kitajskem, Iranu, Braziliji in ZDA.

Ostalo:

Je (so)avtor 60 izvirnih ter preglednih znanstvenih člankov in petih znanstvenih monografij. Najpomembnejše delo je monografija Processes of speleogenessis: a modeling approach, ki je leta 2005 izšla pri založbi ZRC in velja za temeljno delo s področja numeričnega modeliranja zgodnjega razvoja jam.

 

Bil je glavni mentor petim doktorskim študentom, s katerimi je zasnoval nove pristope pri opazovanju in interpretaciji kraške hidrologije, pri modeliranju speleogeneze in prenosu toplote in snovi v krasu. Od leta 2011 je glavni urednik revije Acta Carsologica. Je predsednik strokovnega sveta Parka Škocjanske jame. Od leta 2015 je izredni član IV. razreda SAZU.


Izbrane publikacije:

 • GABROVŠEK, Franci, PERIC, Borut, KAUFMANN, Georg. Hydraulics of epiphreatic flow of a karst aquifer. Journal of Hydrology. [Print ed.]. May 2018, vol. 560, str. 56-74, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.03.019.
 • DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci. Dynamics of wormhole formation in fractured limestones. Hydrology and earth system sciences. 2019, vol. 23, no. 4, str. 1995-2014, ilustr. ISSN 1027-5606. DOI: 10.5194/hess-23-1995-2019.
 • KAUFMANN, Georg, GABROVŠEK, Franci, ROMANOV, Douchko. Fracture evolution in soluble rocks : from single-material fractures towards multi-material fractures = Odvisnost kraškega razvoja razpoke od vrste in zaporedja vodotopnih kamnin, skozi katere poteka. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 2/3, str. 199-216, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5135/6248, DOI: 10.3986/ac.v46i2-3.5135.
 • BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci. Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia = Dinamika podzemne vode med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 199-226, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7263/7188, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7263.
 • MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.
 • BRAITENBERG, Carla, PIVETTA, Tommaso, BARBOLLA, Dora Francesca, GABROVŠEK, Franci, DEVOTI, Roberto, NAGY, Ildikò. Terrain uplift due to natural hydrologic overpressure in karstic conduits. Scientific reports. 8 March 2019, vol. 9, art. no. 3934, str. 1-10, ilustr. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-019-38814-1, DOI: 10.1038/s41598-019-38814-1.
 • BLATNIK, Matej, FRANTAR, Peter, KOSEC, Denis, GABROVŠEK, Franci. Measurements of the outflow along the eastern border of Planinsko Polje, Slovenia = Meritve odtoka na vzhodnem robu Planinskega polja, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 83-93, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4774/4752, DOI: 10.3986/ac.v46i1.4774.
 • GABROVŠEK, Franci. Speleogenesis : telogenetic. In: WHITE, William Blaine (ed.), CULVER, David C. (ed.), PIPAN, Tanja (ed.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 989-995, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44674349]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI