Red. prof. dr. Franci Gabrovšek

Portret Francija Gabrovška.

Znanstveni svetnik na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU, redni profesor za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 07
gabrovsek@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diplomirani inženir fizike (Univerza v Ljubljani, 1995,
 • Doktor naravoslovnih ved (Dr. Rer. Nat,) (Univerza v Bremnu, Nemčija, 2000)

 

Raziskovalni interesi:

 • numerični in konceptualni modelu razvoja jam in drugih kraških oblik,
 • jamska mikroklima, viri in prenos CO2 v kraških okoljih,
 • regionalni hidrološki pomen hidravlike kraških kanalov,
 • prenos snovi in toplote v kraških sistemih,
 • fizika in kemija procesov na krasu.


Gostovanja:

 • Univerza v Bremnu, Nemčuja 1997-2000 (doktorski študi) in skupaj več mesecev študijskih obiskov v obdobju 2000-2004,
 • do enomesečni študijski obiski na Kitajskem, Iranu, Braziliji in ZDA.

Ostalo:

Je (so)avtor 60 izvirnih ter preglednih znanstvenih člankov in petih znanstvenih monografij. Najpomembnejše delo je monografija Processes of speleogenessis: a modeling approach, ki je leta 2005 izšla pri založbi ZRC in velja za temeljno delo s področja numeričnega modeliranja zgodnjega razvoja jam.

 

Bil je glavni mentor petim doktorskim študentom, s katerimi je zasnoval nove pristope pri opazovanju in interpretaciji kraške hidrologije, pri modeliranju speleogeneze in prenosu toplote in snovi v krasu. Od leta 2011 je glavni urednik revije Acta Carsologica. Je predsednik strokovnega sveta Parka Škocjanske jame. Od leta 2015 je izredni član IV. razreda SAZU.


Izbrane publikacije:

 • GABROVŠEK, Franci, PERIC, Borut, KAUFMANN, Georg. Hydraulics of epiphreatic flow of a karst aquifer. Journal of Hydrology. [Print ed.]. May 2018, vol. 560, str. 56-74, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.03.019.
 • DREYBRODT, Wolfgang, GABROVŠEK, Franci. Dynamics of wormhole formation in fractured limestones. Hydrology and earth system sciences. 2019, vol. 23, no. 4, str. 1995-2014, ilustr. ISSN 1027-5606. DOI: 10.5194/hess-23-1995-2019.
 • KAUFMANN, Georg, GABROVŠEK, Franci, ROMANOV, Douchko. Fracture evolution in soluble rocks : from single-material fractures towards multi-material fractures = Odvisnost kraškega razvoja razpoke od vrste in zaporedja vodotopnih kamnin, skozi katere poteka. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 2/3, str. 199-216, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5135/6248, DOI: 10.3986/ac.v46i2-3.5135.
 • BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci. Groundwater dynamics between Planinsko Polje and springs of the Ljubljanica River, Slovenia = Dinamika podzemne vode med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 199-226, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7263/7188, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7263.
 • MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.
 • BRAITENBERG, Carla, PIVETTA, Tommaso, BARBOLLA, Dora Francesca, GABROVŠEK, Franci, DEVOTI, Roberto, NAGY, Ildikò. Terrain uplift due to natural hydrologic overpressure in karstic conduits. Scientific reports. 8 March 2019, vol. 9, art. no. 3934, str. 1-10, ilustr. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-019-38814-1, DOI: 10.1038/s41598-019-38814-1.
 • BLATNIK, Matej, FRANTAR, Peter, KOSEC, Denis, GABROVŠEK, Franci. Measurements of the outflow along the eastern border of Planinsko Polje, Slovenia = Meritve odtoka na vzhodnem robu Planinskega polja, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 83-93, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4774/4752, DOI: 10.3986/ac.v46i1.4774.
 • GABROVŠEK, Franci. Speleogenesis : telogenetic. In: WHITE, William Blaine (ed.), CULVER, David C. (ed.), PIPAN, Tanja (ed.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 989-995, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44674349]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6