Red. prof. dr. Martin Knez

Redni profesor za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 1900
martin.knez@zrc-sazu.si

Življenjepis:

Od leta 1989 je zaposlen na ZRC SAZU Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni. Glavno področje njegovega raziskovalnega dela so stratigrafske, litopetrološke in mikrotektonske raziskave kraških področij, selektivna korozija in erozija karbonatov ter študij speleogeneze kraških jam kot dela prevodnega sistema kraškega vodonosnika. Preučeval je kras Evrope, Kitajske, Sibirije, Brazilije, Avstralije, Irana, Japonske, Vietnama, Združenih arabskih emiratov.

 

Je visokošolski učitelj na Fakulteti za podiplomski študij (Doktorski študijski program Krasoslovje) in Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem ter na Visoki šoli za trajnostni turizem v Ljubljani.

 

Kot prvi Slovenec je postal sovodja enega od globalnih UNESCO IGCP projektov, UNESCO IGCP projekta št. 598 in sovodja naslednjega UNESCO IGCP projekta št. 661.

 

Je direktor Doktorskega študijskega programa Krasoslovje, ki je edinstven v svetu in edini, na katerem študent lahko pridobi naziv doktor znanosti s področja krasoslovja. Program skupaj z Inštitutom za raziskovanje krasa izvajajo na Univerzi v Novi Gorici.

 

Je predstojnik Krasoslovnega študijskega središča Unesca (UNESCO Chair on Karst Education).

 

Od leta 1995 podrobno raziskuje južnokitajski kras. Je aktivni soustvarjalec vpisa leta 2008 t. i. »kamnitih gozdov« – visokih kraških škrapelj na jugu Kitajske na UNESCOv Seznam svetovne naravne dediščine. Pod danes zaščiteno znamko South China Karst (Južnokitajski kras) se z okrog 5 milijoni obiskovalcev letno zelo uspešno trži. Je soustanovitelj, član izvršnega odbora in član znanstveno-svetovalnega odbora Mednarodnega središča za raziskovanje krasa Junanske univerze in Krasoslovnega laboratorija (Yunnan International Karst Environmental Laboratory), Kunming, Junan, Kitajska.

 

Več let je posvetil uredniškemu delu temeljne slovenske krasoslovne knjige Ivana Gamsa Kras v Sloveniji v prostoru in času, ki je izšla leta 2003, ter njen dopolnjen ponatis leta 2004.

 

Sodeluje in vodi projekte načrtovanja in gradnje na krasu ter njegovi zaščiti. Med drugim je od leta 1990 vključen v načrtovanje in krasoslovni nadzor izgradnje avtocest in železnic. Vodil je številne projekte načrtovanja posodobitve železniške proge med Divačo, Koprom in Trstom.Drugo:

 • Član Mednarodne krasoslovne akademije,
 • Član Komisije za kras Mednarodne geografske zveze,
 • Član Komisije za kras, hidrogeologijo in speleogenezo Mednarodne speleološke zveze,
 • Član Slovenskega nacionalnega odbora UNESCO IGCP,
 • Član znanstvenega uredniškega odbora revije Geologija Croatica in revije Karst development,
 • Soustvarjalec in član izvršnega odbora in znanstveno-svetovalnega odbora Junanskega mednarodnega kraškega okoljskega laboratorija na junanskem Inštitutu za geografijo Univerze v Junanu (Kunming, Junan, Kitajska),
 • Član skupine, ki je prejela državno kitajsko nagrado Friendship with Yunnan Award, ameriško nagrado Outstanding Contribution to Karst Science Združenja ameriških krasoslovcev Karst Waters Institute, priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov.


Izbrane publikacije:

ČLANKI

 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 11-38. DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197.
 • PETRIČ, Metka (author, photographer), RAVBAR, Nataša, ZINI, Luca, CALLIGARIS, Chiara, CORAZZI, Riccardo, ŽITKO, Zdenka, RESTAINO, Marco, KNEZ, Martin. Determining the directions and characteristics of underground water flow in karst for the purpose of traffic routes construction: the case of the new Divača-Koper railway line (SW Slovenia). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 63-80. DOI: 10.3986/ac.v49i1.8582.
 • KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). Acta carsologica, 2019, 48, 1, 43-58. DOI: 10.3986/ac.v48i1.7029.
 • ŠEGINA, Ela, BENAC, Čedomir, RUBINIĆ, Josip, KNEZ, Martin. Morphometric analyses of dolines : the problem of delineation and calculation of basic parameters. Acta carsologica, 2018, 47, 1, 23-33. DOI: 10.3986/ac.v47i1.4941.
 • ČERU, Teja, ŠEGINA, Ela, KNEZ, Martin, BENAC, Čedomir, GOSAR, Andrej. Detecting and characterising unroofed caves by ground penetrating radar. Geomorphology, 2018, 303, 524-539. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.11.004.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan). Acta carsologica, 2017, 46, 1, 47-62. DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022.
 • AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment: first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology, 2017, 46, 1, 81-92. DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, Supplementband, 60, 2, 2016, 293-318. DOI: 1127/zfg_suppl/2016/00309.
 • MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, 2016, 127, 1, 79-97. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf.
 • GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation. Acta carsologica, 2015, 44, 1, 47-57. DOI: 3986/ac.v44i1.680.
 • AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, 2014, 43, 1, 23-41. DOI: 3986/ac.v43i1.579.
 • KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, 2012, 67, 1, 273-283. DOI: 1007/s12665-011-1506-x.
 • KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China). Acta carsologica, 2012, 41, 2/3, 205-218. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/558.
 • DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the “Heaven’s Cave” for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam). Acta carsologica, 2012, 41, 1, 115-127. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/52.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil). Acta carsologica, 2011, 40, 2, 357-367. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, 2010, 84, 2, 424-431. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-6724.2010.00203.x/full.

 

KNJIGE, NASTALE Z NJEGOVO IDEJNO ZASNOVO, ZNANSTVENIM PRISPEVKOM IN UREDNIŠKIM DELOM

 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, 2020. XII, 222. DOI: 1007/978-3-030-26827-5.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2016. XIII, 324. DOI: 1007/978-3-319-21203-6.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2015. X, 102. DOI: 1007/978-3-319-04456-9.
 • CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 199. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/926.
 • KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 167. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/309.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin – the formation of stone forests in various rock. In: KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 35-48. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/718.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. In: GINÉS, Ángel, KNEZ, Martin et al. Karst rock features: karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 439-452. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/278.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. In: KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 9-22. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/310.
 • GAMS, Ivan, KNEZ, Martin (ed.). Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2004. 515. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/307.
 • GAMS, Ivan, KNEZ, Martin (ed.). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 516. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/V07 .
 • KNEZ, Martin. Lithologic properties of the three Lunan stone forest (Shilin, Naigu and Lao Hei Gin). In: CHEN, Xiaoping, KNEZ, Martin et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, 30-43. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/717.
 • KNEZ, Martin. The Bedding-Plane Impact on the Development of Karst Caves (An Example of Velika Dolina, Cave Škocjanske Jame), (Zbirka ZRC, 14). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996, 186. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/839.

 

POGLAVJA V KNJIGAH

 • KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, vol. 1). Heidelberg: Springer, 2015, 589-597.
 • KNEZ, Martin. Geološke značilnosti župnije Dobrova. In: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, 39-60.
 • KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja. The geological setting of Križna jama. V: PACHER, Martina (ur.), POHAR, Vida (ur.), RABEDER, Gernot (ur.). Križna jama : palaeontology, zoology and geology of Križna jama in Slovenia, (Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 21). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014, 15-20.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, 6, 139-156, ilustr. DOI: 1016/978-0-12-374739-6.00124-X.
 • KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Karst. V: PLENIČAR, Mario (ur.), OGORELEC, Bojan (ur.), NOVAK, Matevž (ur.). The geology of Slovenia. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2009, 563-574.
 • KNEZ, Martin. Geologic characteristics of the Kras plateau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006, 133-147.
 • KNEZ, Martin. Geological conditions in the cadastral municipalities of Divača, Volčji Grad and Račice as one of the essential elements determining land use. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras: water and life in a rocky landscape, (Project Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, 29-36.
 • KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Geološke osnove ter jame, Geološke razmere na področju Udin boršta, Tektonski položaj Udin boršta, Jame v Udin borštu. V: KRANJC, Andrej (ur.). Karstic cultural landscapes: architecture of a unique relationship people – territory, Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005, 9-24.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin: Springer: Praxis, 2005, 283-288.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, 419-420.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, 259-266.
 • KNEZ, Martin. Kamnine na krasu, Terciar. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, 25-41.
 • KNEZ, Martin. Karst cave development from the bedding-plane point of view (Skocjanske Jame Caves, Slovenia). V: DOAXIAN, Yuan (ur.). Proceedings of the 30th International geological congress, Beijing, China, 24, Environmental geology. Utrecht: VSP, 1997, 86-105.
 • KNEZ, Martin. The Tertiary. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kras : Slovene Classical Karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997, 34-41.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6