Izr. prof. dr. Janez Mulec

Izredni profesor za področje mikrobiologije na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 1945
janez.mulec@zrc-sazu.si

Nosilec predmetov:

 • Vede o Zemlji in okolju (magistrski študij 2. stopnje)

 

Izobrazba

 • Univ. dipl. mikrobiolog (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 1999)
 • Mag. znanosti s področja Biomedicina – Mikrobiologija (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2002)
 • Dr. znanosti s področja Biologije (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi

Mulec proučuje vse tri tipe podzemeljskih habitatov, ki jih kolonizirajo mikroorganizmi: voda, zrak in sedimenti. Mikroorganizmi v krasu igrajo zelo pomembno vlogo pri globalnem kroženju ogljika in speleogenetskih procesih. Na eni strani je mikrobiota preko (bio)geokemijskih ciklov vpletena v kroženje snovi in pretok energije, po drugi  pa je podvržena tudi interakcijam z mikrobi, katerim podzemlje ni primarni habitat oziroma in jim služi le v vmesni fazi pri njihovemu prenosu v novo okolje. V tem oziru je zlasti zanimiv vidik podzemlja kot vir mikrobnih patogenov za ljudi in živali.Glavna gostovanja

 • Gostujoči raziskovalec, Državna univerza v Louisiani, ZDA (2009)
 • Gostujoči raziskovalec, Medicinska univerza na Dunaju, Avstrija (2009, 2010, 2011, 2012)
 • Gostujoči raziskovalec, Biološki center Akademije znanosti Češke republike, Češka (2013, 2014, 2015)

Drugo

 • Pridruženi profesor za področje Mikrobiologija, Univerza v Novi Gorici
 • Svetovanje upravljavcem turističnih jam
 • Vodenje mikrobioloških raziskav na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Izbrane publikacije

 • Mulec, J., Oarga-Mulec, A., Holko, L., Pašić, L., Kopitar, A.N., Eleršek, T., Mihevc, A. 2021. Microbiota entrapped in recently-formed ice: Paradana Ice Cave, Slovenia. Scientific Reports, 11, 1993: 1-12
 • Mulec, J., Simčič, S., Kotar, T., Kofol, R., Stopinšek, S. 2020. Survey of Histoplasma capsulatum in bat guano and status of histoplasmosis in Slovenia, Central Europe. International Journal of Speleology, 49, 1: 1-10.
 • Mulec, J., Oarga-Mulec, A., Šturm, S., Tomazin, R., Matos, T. 2017. Spacio-temporal distribution and tourist impact on airborne bacteria in a cave (Škocjan Caves, Slovenia). Diversity, 9, 3: 1-14.
 • Mulec, J., Krištůfek, V., Chroňáková, A., Oarga-Mulec, A., Scharfen, J., Šestauberová, M. 2015. Microbiology of healing mud (fango) from Roman thermae Aquae Iasae archaeological site (Varaždinske Toplice, Croatia). Microbial Ecology, 69, 2: 293-306.
 • Mulec, J. 2014. Human impact on underground cultural and natural heritage sites, biological parameters of monitoring and remediation actions for insensitive surfaces: case of Slovenian show caves. Journal for Nature Conservation, 22, 2: 132-141.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI