Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat

Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, predavateljica na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije


01 4706 545
katarina.polajnar@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI