Red. prof. dr. Tadej Slabe

Redni profesor za področje krasoslovja na magistrksme študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 1900
tadej.slabe@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geografije in sociologije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1983),
 • Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1992).Raziskovanje krasa in razvoj krasoslovja:

Od leta 1986 je zaposlen na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU in od leta 1995 je predstojnik. Od leta 1999 je nosilec osrednjega krasoslovnega programa Raziskovanje krasa. Tvorno sodeluje pri vsebinskem in organizacijskem razvoju domačega in mednarodnega krasoslovja.

 

Dognanja o nastanku in razvoju jamskih skalnih oblik ter pomenu jamskega skalnega reliefa kot sledi razvoja jam je strnil v knjigah Cave Rocky Relief (1995) in Jamske skalne oblike (2014). Raziskave je razširil tudi na kraško površje. Je soavtor knjig: Classical Karst (1997), Evolution of Karst (2002) in Sinkholes and Subsidence: Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction (2005). Je sopobudnik, sourednik in soavtor knjig Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest (2007) in Karst Rock Features, Karren Sculpturing (2009) ter South China Karst I (1998) in South China Karst II (2011), Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu (2012), The Beka-Ocizla Cave System (2015) in Cave Exploration in Slovenia (2016) ter Karstology in the Classical Karst (2020). Proučeval je tudi kitajski, avstralski, iranski, tihomorski japonski, vietnamski, brazilski kras ter kras Združenih arabskih emiratov in sibirski kras. Je visokošolski učitelj na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici, kjer predava o krasoslovju, kraškem površju in jamah ter na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem in na Visoki šoli za trajnostni turizem. Sodeluje pri razvijanju krasoslovnih študijskih programov. Je pobudnik in soustanovitelj prvega in edinega študija krasoslovja. Sodeluje pri usklajevanju dela v Krasoslovno študijskem središču Unesca. Sodeluje pri načrtovanjih posegov v kras in njegovem varovanju. Sodeluje s krasoslovci s celega sveta, je podpisnik mednarodnih sporazumov o sodelovanju z več raziskovalnimi inštituti in univerzami in s sodelavci pripravlja Mednarodno krasoslovno šolo Klasični kras. Je eden od pobudnikov in vodij Mednarodnega središča za proučevanje krasa in Kraškega okoljskega laboratorija v Kunmingu.  Je član uredniškega odbora Acta Carsologica, madžarske krasoslovne revije Karst Development in brazilske Tourism and Karst Areas. Je član Znanstvenega sveta Inštituta za kraško geologijo pod pokroviteljstvom Unesca v Guilinu na Kitajskem.

 

Za raziskovalno delo na Kitajskem in povezovanje krasoslovcev je prejel kitajsko nagrado Friendship with Yunnan Award in za prispevek k mednarodnemu krasoslovju nagrado združenja ameriških krasoslovcev Karst Waters Institute (ZDA).


Izbrane publikacije:

ČLANKI / PAPERS

 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, TRAJANOVA, Mirka, AKIMOVA, Tatjana, KALMYKOV, Igor. The karren peeling off on marbles in Altai (Altai Republic, Russian Federation). Acta carsologica. 2020, 49, 1, 11-38. DOI: 10.3986/ac.v49i1.7197.
 • KNEZ, Martin, RUGGIERI, Rosario, SLABE, Tadej. Karren above Custonaci (Sicily, Italy). Acta carsologica, 2019, 48, 1, 43-58. DOI: 10.3986/ac.v48i1.7029.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko. Lithology, rock relief and karstification of Minamidaito Island (Japan). Acta carsologica, 2017, 46, 1, 47-62. DOI: 10.3986/ac.v46i1.2022.
 • AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment: first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology, 2017, 46, 1, 81-92. DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, Supplementband, 60, 2, 2016, 293-318. DOI: 1127/zfg_suppl/2016/00309.
 • MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, 2016, 127, 1, 79-97.
 • http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf.
 • GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation. Acta carsologica, 2015, 44, 1, 47-57. DOI: 3986/ac.v44i1.680.
 • AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates. Acta carsologica, 2014, 43, 1, 23-41. DOI: 3986/ac.v43i1.579.
 • KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, 2012, 67, 1, 273-283. DOI: 1007/s12665-011-1506-x.
 • KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China). Acta carsologica, 2012, 41, 2/3, 205-218. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/558.
 • DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the “Heaven’s Cave” for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam). Acta carsologica, 2012, 41, 1, 115-127. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/52.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil). Acta carsologica, 2011, 40, 2, 357-367. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, 2010, 84, 2, 424-431. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-6724.2010.00203.x/full.

 

KNJIGE, NASTALE Z NJEGOVO IDEJNO ZASNOVO, ZNANSTVENIM PRISPEVKOM IN UREDNIŠKIM DELOM / BOOKS, INITIATOR, AUTHOR AND EDITOR:

 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej. Karstology in the Classical Karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, 2020. XII, 222. DOI: 1007/978-3-030-26827-5.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2016. XIII, 324. DOI: 1007/978-3-319-21203-6.
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, 2015. X, 102. DOI: 1007/978-3-319-04456-9.
 • CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 199. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/926.
 • KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej. Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 167. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/309.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin – the formation of stone forests in various rock. In: KNEZ, Martin, LIU, Hong, SLABE, Tadej. South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, 35-48. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/718.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. In: GINÉS, Ángel, KNEZ, Martin et al. Karst rock features: karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2009, 439-452. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/278.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. In: KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 9-22. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/310.
 • SLABE, Tadej. Rock relief of pillars in the Lunan stone forests. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 51-67, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4.
 • SLABE, Tadej. Cave rocky relief and its speleogenetical significance. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 128 str., ilustr. Zbirka ZRC, 10. ISBN 961-6182-03-X.

 

POGLAVJA V KNJIGAH / BOOK CHAPTERS:

 • KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, vol. 1). Heidelberg: Springer, 2015, 589-597.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, 6, 139-156, ilustr. DOI: 1016/978-0-12-374739-6.00124-X.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence: karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin: Springer: Praxis, 2005, 283-288.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, 419-420.
 • KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, 259-266.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6