Doc. dr. Aleš Smrekar

višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU, docent za področje geografije


01 4706 547
ales.smrekar@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI