Doc. dr. Aleš Smrekar

Nosilec dveh predmetov na geografskem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 547
ales.smrekar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 1995)

Magisterij iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2000)

Doktorat iz geografije (Univerza na Primorskem, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Leta 1995 se je zaposlil na Inštitutu za geografijo, ki se je pridružil Geografskemu inštitutu Antona Melika ZRC SAZU leta 2002. Je vodja inštitutskega Oddelka za varstvo okolja. Njegova glavna področja delovanja so obremenjevanje okolja, varstvo in interpretacija naravne in kulturne dediščine ter vrednot, okoljska ozaveščenost s pomočjo participacije. Sodeloval je pri številnih raziskovalnih projektih doma in v tujini. Bil je mentor pri štirih doktorskih študentih oz. študentkah.Glavna gostovanja:

 • WETNET – Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands (Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč), 2016 – 2019, Italija, Francija, Španija, Portugalska
 • Urban Green Belts – Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments, (Mestne zelene površine – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje), 2016 – 2019, Madžarska
 • SHAPETOURISM – New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability (Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti), 2016 – 2018, Italija, Španija, Portugalska, Hrvaška
 • HEPNESS – Healthy Environment Promotion aNd Ecosystem Services Support for ACTIVE CITIES development (Promocija zdravega okolja in podpora ekosistemskim storitvam za razvoj aktivnih mest, 2016 – 2018, Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo
 • BIOMOT – MOTivational strength of ecosystem services and alternative ways to express the value of BIOdiversity (MOTivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti BIOtske raznovrstnosti), 2011 – 2015, Belgija, Nizozemska, Finska
 • 2BParks – Creative Sustainable Management, Territorially Compatible Marketing, and Environmental Education (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih), 2010 – 2013, Italija, Francija, Španija, Grčija, Ciper

Drugo:

 • član Upravnega odbora Podiplomske šole ZRC SAZU;
 • član Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU;
 • član Izvršnega odbora Komisije za geoparke pri Mednarodni geografski organizaciji;
 • član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Geographica Slovenica;
 • član uredniškega odbora znanstvene revije International journal of geoheritage;
 • član sosveta za statistiko naravnih virov in okolja Statističnega urada Republike Slovenije;
 • član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

Izbrane publikacije:

 • Ratković Aydemir, D. L., Jagič Boljat, I., Draženović, M., Klarić Vujović, I., Kuka, M., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2020: Priročnik za interpretacijo dediščino.
 • Smrekar, A., Breg Valjavec, M., Polajnar Horvat, K. 2020: Human-induced degradation in Slovenia. V: Perko, D., Ciglič, R, Zorn, M. (ur.). The geography of Slovenia: small but diverse.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020: Slovenia’s protected areas. V: Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (ed.). The geography of Slovenia : small but diverse.
 • Fornara, F., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2020: The extended Value-Belief-Norm theory predicts committed action for nature and biodiversity in Europe. Environmental impact assessment review 81.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020: Stakeholder analysis for (Mediterranean) wetland governance : the case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia. V: Nared, J., Bole, D. (ur.). Participatory research and planning in practice.
 • Molinario, E., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2019: Motivations to act for the protection of nature biodiversity and the environment : a matter of “significance”. Environment & behavior.
 • Scopelliti, M., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2018: What makes you a ‘hero’ for nature?: socio-psychological profiling of leaders committed to nature and biodiversity protection across seven EU countries. Journal of environmental planning and management, 61(5-6).
 • Admiraal, J., Van Den Born, R. J. G., Beringer, A., Bonaiuto, F., Cicero, L., Hiedanpää, J., Knights, P., Knippenberg, L. W. J., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., et al. 2017: Motivations for committed nature conservation action in Europe. Environmental conservation, 44(2).
 • Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2017: From words to action : improving drinking water behaviour in the urban environment. Geographia Polonica, 90 (3).
 • Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016: A methodological basis for landscape interpretation : the case of the Ljubljana Marsh. Acta geographica Slovenica 56-2.
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2.
 • Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Zorn, M. 2015: The development of environmental thought in Slovenia: a short overview. Ekonomska i ekohistorija 10-10.
 • Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B., Resnik Planinc, T. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem, 24.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI