Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha

Znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za filozofijo, dekanja Podiplomske šole ZRC SAZU.jsumr@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • leta 1983 diplomirala iz filozofije in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1985 magistrirala iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • leta 1992 doktorirala iz filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Podiplomsko izpopolnjevanje v tujini:

 • 1985–1986 oddelek za filozofijo Univerze Paris 8
 • 1989–1990 Ecole des hautes études en science sociales, Pariz
 • 1990–1991 Centre de Philosophie du Droit, Pariz
 • 1995–1996 Oddelek za filozofijo Univerze Pariz 8


Gostujoča predavateljica na Universidad de Buenos Aires (od 2011–2014), University of Essex (VB) (1996–1998),Collège International de Philosophie (France) (1999–2001); oddelek za filozofijo Univerze Pariz 8 (od 2003–2004 naprej), Universidad Nacional San Martin (Argentina) (2009–2010), gostujoča predavateljica na University of Brighton (VB), University of Sussex (VB) Boston College (ZDA), University at Buffalo (ZDA), Northwestern University (ZDA), Université Paris 7, Freie Universität Berlin, University of Middlesex (VB), Jan van Eyck Academy (Nizozemska), Universidad Nacional de San Martin (Argentina), Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mehika), Universita degli studi di Salerno (Italija).


Zaposlitev:

 • 1983–1985 mlada raziskovalka na oddelku za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 1986 naprej zaposlena na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU
 • 2003 znanstvena svetnica

 

Vodstvene funkcije:

 • 2008–2014 direktorica doktorskega programa »Primerjalni študij idej in kultur« na Univerzi v Novi Gorici
 • od 2014 dekanja Podiplomske šole ZRC SAZU

 

Pedagoško delo:

 • 1995–2004 izredna profesorica na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2004–2007 predavala na podiplomskem programu »Interkulturni študij – primerjalni študij idej in kultur« na Univerzi v Novi Gorici
 • 2007 izvoljena v naziv redne profesorice
 • 2008–2013 predavala na bolonjskem doktorskem programu »Primerjalni študij idej in kultur« na Univerzi v Novi Gorici
 • od 2013 predava na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • gostujoča predavateljica na Universidad de Buenos Aires (od 2011–2014)
 • gostujoča predavateljica na University of Essex (VB) (1996–1998), Collège International de Philosophie (France) (1999–2001); oddelek za filozofijo Univerze Pariz 8 (od 2003–2004 naprej), Universidad Nacional San Martin (Argentina) (2009–2010), University of Brighton (VB), University of Sussex (VB) Boston College (ZDA), University at Buffalo (ZDA), Northwestern University (ZDA), Université Paris 7, Freie Universität Berlin, University of Middlesex (VB), Jan van Eyck Academy (Nizozemska), Universidad Nacional de San Martin (Argentina), Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mehika), Universita degli studi di Salerno (Italija)

 

Raziskovalna dejavnost:

 • vodja uspešno zaključenih raziskovalnih projektov: Konstitucija kolektivnih identitet na prehodu iz totalitarne v demokratično paradigmo (1995–1997); Skupnost, kolektivne identitete in demokracija v postmoderni družbi (1997–1999) in L6-9011 Evropa in politika prevajanja (2007–2009)
 • vodja uspešno zaključenega mednarodnega projekta L’Europe, une communauté de traduction? Identité européenne, diversité culturelle et citoyenneté démocratique v okviru IPAS, mednarodnega sodelovanja med Maison des Sciences de l’homme in Columbia university Institute for Scholars Reid Hall (2005)
 • vodja uspešno zaključenega bilateralnega raziskovalnega projekta z Argentino: Neoliberalizem in nove oblike populizma. Primerjalna študija političnih transformacij v Argentini in Sloveniji na začetku 21. stoletja
 • vodja slovenske raziskovalne skupine v projektu SATORI 7. okvirnega programa (2014–1017)

 

Uredniška dejavnost:

 • Filozofski vestnik (članica uredniškega odbora od leta 1989)
 • Filozofski vestnik (glavna urednica od 2010)
 • Philosophica (urednica zbirke od 1999)
 • Series Moderna (urednica zbirke od 2000)
 • Series Prizma (urednica zbirke od 2003)
 • Uredila posebne številke Filozofskega vestnika: Les politiques du temps/Politics of the times (Filozofski vestnik 2011, št. 2); Filozofija in ontologija. Filozofija in filozofija. Filozofija in politika. (Filozofski vestnik 2010, št. 3); Les pouvoirs des désirs indicibles/The powers of the unsayable desires (skupaj z J.-P. Marcosom), (Filozofski vestnik 2010, št. 2)
 • Debates y combates (članica uredniškega odbora od 2011)
 • Política común (članica uredniškega odbora od 2012)

 

Mednarodno sodelovanje:

 • sodelovala pri mednarodnem projektu Democratic Theory in an International Perspective, University of Essex (1996–1998)
 • Collective Identities in the Contemporary World na Centre for Studies on Collective Identity Univerze v Bilbau (1996–1998)
 • Globalisation et politique d’émancipation, Collège International de Philosophie v Parizu (1998–2000)
 • New urban protest formations and their implications for conceptions of democratisation and participation in the European Union na univerzi na Dunaju (2003–2005)
 • vodi slovensko raziskovalno skupino v raziskovalnem projeku SATORI 7. okvirnega programa Evropske komisije (2014–2017)
 • Članica International Society for Psychoanalysis and Philosophy

 

Mentorstvo:

 • uspešno zaključena mentorstva doktoratov: 9
 • tekoča mentorstva doktoratov: 4
 • zaključena mentorstva mladih raziskovalcev: 5

 

Organizator mednarodnih srečanj:

 • Ethique et politique (Ljubljana, 1995), Autour de la pensée de Badiou (Ljubljana, 1998), La philosophie politique de Claude Lefort (Ljubljana, 1999), La mésentente et la démocratie (Ljubljana, 1999), Singulier, universel, sujet (Pariz, 1998), Volonté et désir (Pariz, 2000), Europe: communité de traduction? (Pariz, 2005), Eternity and Change (Ljubljana, 2009)
 • Nagrade-odlikovanja
 • Odlikovanje reda viteza umetnosti in literature francoskega Ministrstva za kulturo in komunikacije za prispevek k širjenju in poznavanju francoske filozofije izven Francije (Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres, Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres du ministère français de la Culture et de la communication, 2014).
 • vir: ambafrance-si.org/Remise-des-insignes-de-chevalier

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6