Red. prof. dr. Tanja Petrović

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, redna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 415
tanja.petrovic@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 1998);
 • Magisterij iz jezikoslovja (Univerza v Beogradu, 2002);
 • Doktorat iz sociolingvistike (ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2005).

 

Raziskovalni interesi:

 • Antropologija post-jugoslovanskih družb;
 • Antropologija humorja in smeha;
 • Antropologija dela;
 • Spomin, dediščina, zapuščina;
 • Diskurzi in jezikovne ideologije;
 • Fotografija in vizualna kultura.


 • Štipendija CEEPUS, Oddelek za zgodovino jugovzhodne Evrope, Univerza v Gradcu, Avstrija (2000);
 • Gostujoča raziskovalka, Poljska akademija znanosti in umetnosti, Varšava (2003);
 • Štipendistka, Center for Advanced Studies Sofia, Bolgarija (2005–2006);
 • Štipendija Avstrijske akademije znanosti in umetnosti, Dunaj (2006);
 • Štipendija francoskega veleposlaništva v Ljubljani, L’École des hautes études en sciences sociales, Paris (2008);
 • Gostujuča raziskovalka, Univerza v Osaki, Japonska (2008);
 • Štipendistka, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Nemčija (2010–2011);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Univerza v Regensburgu, Nemčija (2013);
 • Štipendistka, The Netherlands Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, Wassenaar, Nizozemska (2013–2014).

 • Predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU;
 • Članica svetovalnega odbora Združenja za antropologijo jugovzhodne Evrope (InASEA);
 • Urednica knjižne zbirke Kulturni spomin, Založba ZRC;

 • Petrović, T. 2015. Srbija i njen jug: “Junjažki dijalekti” između jezika, kulture i politike. Beograd: Fabrika knjiga.
 • Petrović, T. 2015. Serbia in the Mirror: Parodying Political and Media Discourses. Slavic Review 74(2), 288-310.
 • Petrović, T. 2015. Portraits of Yugoslav Army soldiers: between partisan and pop-culture imagery. In M. Jakiša, N. Gilić (ur.), Partisans in Yugoslavia: Literature, film and visual culture. Bielefeld: Transcript, 137–156.
 • Petrović, T. (ur.). 2014. Mirroring Europe: Ideas of Europe and Europeanization in Balkan Societies. Leiden – Boston: Brill.
 • Petrović, T. 2014. Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina: negotiating the heritage of the Serbian Orthodox community. Dve domovini 39, 89-102.
 • Petrović, T. 2013. Museums and workers: negotiating industrial heritage in the former Yugoslavia. Narodna umjetnost, 50(1), 96-119.
 • Petrović, T. 2013. Jugoslovenski socializam u muzeju: socijalističko nasleđe kao kulturna baština. In M. Kolanović (ur.), Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, 31-46.
 • Petrović, T. 2013. The past that binds us: Yugonostalgia as the politics of future. In: S. Pavlović, M. Živković (ur.), Transcending fratricide: political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia. Baden-Baden: Nomos, 129–147.
 • Petrović, T. 2012. Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. Beograd: Fabrika knjiga (prevod v nemščino: Yuropa: das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Berlin: Verbrecher Verlag, 2015).
 • Petrović, T. 2012. Contested normality: negotiating masculinity in narratives of Service in the Yugoslav People’s Army. In: D. Koleva (ur.), Negotiating normality: everyday lives in socialist institutions. New Brunswick: Transaction Publishers, 83-102.
 • Petrović, T. 2011. The political dimension of post-social memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. Defragmenting Yugoslavia, (Südosteuropa, Jg. 59, H. 3). Regensburg: Südost-Institut, 315-329.
 • Petrović, T. (ur.). 2011. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij Ljubljana: Založba ZRC.
 • Petrović, T. 2010. “When we were Europe”: Socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. In: M. Todorova (ur.), Remembering Communism: genres of representation. New York: Social Science Research Council, 127–153.
 • Petrović, T. 2010. Officers without an army: Memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. In: B. Luthar, M. Pušnik (ur.), Remembering utopia: The culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 93–118.
 • Petrović, T. 2010. Nostalgia for the JNA?: Remembering the army in the former Yugoslavia. In: M. Todorova, Z. Gille (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 61–81.
 • Petrović, T. 2009. The idea of Europe or Europe without ideas?: Discourses on the “Western Balkans” as a mirror of modern European identity. In: H. Fassmann (ur.), Kulturen der Differenz: Transformationsprozesse in Zentraleuropa nach 1989: Transdisziplinäre Perspektiven. [Göttingen]: V&R Unipress, 137–147.
 • Petrović, T. 2009. Dolga pot domov: Reprezentacije Zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Petrović, T. 2008. Serbs, Albanians, and those in between : the gradation of otherness and identity management in the nation-building process. Dve domovini / Two homelands (27), 67–81.
 • Petrović, T. 2007. The territory of the former Yugoslavia in “the mental maps” of former Yugoslavs : nostalgia for space. Narodowościowe 2007, z. 31, 263–273.
 • Petrović, T. 2006. Such were the times: Serbian peasant women born in the 1920s and 1930s and the stories of their lives. Balcanica 37, 47–59.
 • Petrović, T. 2006. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC (prevod v srbščino: Srbi u Beloj Krajni: jezička ideologija i proces zamene jezika. Beograd: Balkanološki inštitut, 2009).
 • Petrović, T. 2006. Zdravica kod balkanskih Slovena: etnolingvistički pogled. Beograd: Balkanološki institut SANU.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6