Doc. dr. Aleš Bunta

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 472
ales.bunta@guest.arnes.si

Izobrazba: univerzitetni diplomirani filozof, doktor znanosti

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docent
Predavanja in referati (izbor)

  • Geometry of spirit : [vabljeno predavanje na University of Aarhus, Department of Philosophy v okviru Inaugural seminar of Nordic network for German idealism z naslovom “Hegel’s concept of spirit”, Århus (Danska), 10.mar.2009]. Århus, 2009. [COBISS.SI-ID 29671725]
  • Nič in diferenca : [prispevek na “Simpoziju o umetnosti, ideologiji in politiki” ob predstavitvi knjige “Mind the map! History is not given”, Moderna galerija, Ljubljana, 20.feb.2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26870829]
  • Kaj preostaja od Enega? : [predavanje v okviru 11. letnika Delavsko-punkerske univerze na temo “Totalitarizem”, Mirovni inštitut, 17.jan.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28435245]
  • Magnetizem neumnosti : Platon, Erazem, Nietzsche, Deleuze in obskurantizem : [predavanje na Delavsko-pankerski univerzi v okviru tematskega ciklusa ‘Neumnost’, Ljubljana, 19. februar 2009]. Ljubljana, 2009. http://dpu.mirovni-institut.si/bunta09.php. [COBISS.SI-ID 722285]

Izbrane publikacije

  • Uničiti nič?, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007. 174 str. ISBN 978-961-6376-35-8. [COBISS.SI-ID 236317696]
  • Magnetizem neumnosti : Platon, Erazem Rotterdamski, Alan Ford, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-49-5. [COBISS.SI-ID 254085376]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6