Red. prof. dr. Aleš Erjavec

Redni profesor za področje filozofije
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Univerzitetni naziv: redni profesor
Pedagoška dejavnost

 • Redni profesor estetike na Univerzi v Ljubljani
 • Predavatelj na Oddelku za kulturne študije Univerze na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
 • Profesor estetike na Shanghai Jiao Tong University (2012-2015)
 • Profesor estetike na Zhejiang University, Hangzhou (2016-)
 • Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih
 • Slovensko društvo za estetiko (predsednik od ustanovitve 1983 do 1999, 2005-2011)
 • Associazione Italiana per gli Studi di Estetica (častni član 1998-)
 • International Association for Aesthetics (predsednik 1998-2001, član Izvršnega odbora 2001-)

 

Štipendije

 • Kidričeva štipendija za magistrski študij (1976-1978)
 • C.N.R.S., Institut d’esthétique et sciences de l’art, Pariz (1979-1989)
 • Fulbrightova postdoktorska raziskovalna štipendija, Kalifornijska univerza, Berkeley (1993-1994)
 • Research Support Scheme of the Higher Education Suppport Programme, Praga (1995-1997)
 • Open Society Institute ZUG, Budimpešta (1998-1999)
 • Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, projekt “The Post Communist Condition” (2003)
 • Hong Kong Baptist University (2009)

 

Predavanja in referati
Bil je gostujoči profesor na Poljskem, v Uppsali, Južni Afriki, Hong Kongu, Nottinghamu, Santa Cruzu (ZDA), Kubi in Kitajski ter vabljeni ali “feature speaker” na več kot 60 konferencah v Braziliji, Češkem, Čilu, Danskem, Filipinih, Finskem, Franciji, Grčiji, Indiji, Iranu, Italiji, Japonskem, Jordaniji, Južni Afriki, Koreji, Latviji, Madžarskem, Nemčiji, Paragvaju, Poljskem, Portugalskem, Rusiji, Slovaškem, Švedskem, Tajvanu, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji, Urugvaju in ZDA.


Njegovi članki in poglavja v knjigah so izšli v Čilu, Danskem, Filipinih, Finskem, Franciji, Grčiji, Indiji, Italiji, Japonskem, Kanadi, Kitajskem, Koreji, Kubi, Latviji, Madžarskem, Nemčiji, Nizozemskem, Paragvaju, Poljskem, Rusiji, Slovaški, Španiji, Švedskem, Tajvanu, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji in ZDA.

 

Izbrane publikacije

Knjižne objave:

 • K podobi (Ljubljana 1996);
 • Túxiàng Shídài (Changchun, Kitajska, 2002);
 • Postmodernism and the Postsocialist Condition (ur.; Berkeley 2003, Taipei 2009);
 • Ljubezen na zadnji pogled. Avantgarda, estetika in konec umetnosti (Ljubljana 2004, Beograd 2013);
 • Aesthetics and/as Globalization (ur.; Ljubljana-Beijing 2004, Beijing 2010);
 • Postmodernism, Postsocialism, and Beyond (Newcastle 2008);
 • Estetika in politika modernizma (Ljubljana 2009);
 • Aesthetic Revolutions and Twentieth-Century Avant-Garde Movements (ur.; Durham, 2015, Beograd 2016, Šanghaj (pred izidom));

Poglavja v knjigah (izbor):

 • »Das fällt ins Auge …«, v: Gianni Vattimo & Wolfgang Welsch (ur.), Medien-Welten-Wirklichkeiten (München 1998).
 • »Visual Culture«, v: Lars Kiel Bertelsen et al. (ur.), Symbolic Imprints. Essays on Photography and Visual Culture (Aarhus, 1999).
 • »The Three Avant-Gardes and Their Context: The Early, the Neo, and the Postmodern«, v: Dubravka Djurić and Miško Šuvaković (ur.), The Impossible Histories (Cambridge, Mass., 2003).
 • »Die neuen Vorzeichen der Kunst: Eine Fallstudie zu Mittel- und Osteuropa«, v: Boris Groys, Anne von der Heiden & Peter Weibel (ur.), Zurück der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkomunismus (Frankfurt/Main 2005).
 • »El Segundo Mundo: Postmodernismo y socialismo«, v: Desiderio Navarro (ur.), El Postmoderno, el postmodernismo y su critica en Criterios (Habana 2007).
 • »Art and: A Toothless Tiger, a Cuddly Panda or a Snow Leopard?«, International Yearbook of Aesthetics, zv. 13 (Milwaukee 2009).
 • »Aesthetics and the Aesthetic: After Adorno«, v: Anthony J. Cascardi (ur.), Art and Aesthetics after Adorno (Berkeley 2010).
 • »Kivi ja koetinkivi«, v: Sepänmaa, Yrjö, Heikkilä-Palo, Liisa, Kaukio, Virpi (ur.), Jalo kivi (Helsinki 2010).
  »The Politics of Futurism«, v: Günter Berghaus (ur.), Handbook of International Futurism (Berlin/New York, pred izidom).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6