Izr. prof. dr. Ana Hofman

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, izredna profesorica za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 492
ahofman@zrc-sazu.si
ponedeljek, 10.00 - 13.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 1999);
 • Magisterij iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 2004);
 • Master iz Študija spolov (Fakulteta za politične vede, Univerza v Beogradu, 2005)
 • Doktorat iz kulturnih študij in etnomuzikologije (Univerza v Novi Gorici, 2007).

 

Raziskovalni interesi:

 • Aplikativna antropologija in etnomuzikologija;
 • Samoorganiziranje in aktivizem v neoliberalizmu;
 • Praske akademskega dela v neoliberalizmu;
 • Teorija afekta;
 • Čutna etnografska metoda s poudarkom na zvočno krajino;
 • Politike spolov na Balkanu;
 • Glasba v socialistični in postsocialistični jugovzhodni Evropi.

 

Terensko delo:

 • Jugovzhodna Srbija (1998 – 1999), (2004 – 2007);
 • Vojvodina (Bačka in Srem)(2000 – 2004);
 • Slovenija (Tuhinjska dolina, 2006; Prekmurje, 2010 – 2012);
 • Bolgarija, Sofia (maj 2010);
 • Redna terenska dela v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem (2008 –);
 • Avstrija, Dunaj (december 2013 – februar 2014);
 • Brazilija, Rio de Janerio (nov. 2015-feb. 2016).


 • Študentka raziskovalka, Štipendistka Wenner-Gren fundacije za anthropološke raziskave, Univerza v Chicagu (2005);
 • Gostojoča študentka pri Ruskem, vzhodno-evropskem in evropsko-azijskem centru Univerze v Illinoisu, Urbana-Champaign (poletje 2006);
 • Gostojoča raziskovalka, štipendistka Robert Bosch Fellowship, gostujoča raziskovalka na Inštitutu za socialno antropologijo Max Planck v Halleju, Nemčija in New Europe College v Bukarešti, Romunija (poletni semester 2008);
 • Podoktorska raziskovalka na Centru za jugovzhodno-evropske študije Univerze v Grazu, štipendistka Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje, izobraževanje in raziskovanje (OeAD-GmbH) (november 2013 – marec 2014);
 • Gostojoča raziskovalka – štipendistka Raziskovalne agencije zvezne države Rio de Janeiro (FAPERJ) na Šoli za glasbo Zvezne univerze v Rio de Janeiru (UFRJ) (november 2015 – februar 2016).
 • Izbrana podoktorska Fulbright štipendistka na Podiplomski šoli City University New York (februar – julij 2018).

 • Glavna urednica, International journal of Euro-Mediterranean studies, znanstvena revija, Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2009-2010);
 • Gostojoča urednica znanstvene revije Southeastern Europe št. 39, letnik 2015;
 • Zakladničarka in članica upravnega odbora Evropskega seminarja etnomuzikologov;
 • Članica uredniškega odbora revije Artefact, Fakultete za umetnost, Univerze v Nišu, Srbija;
 • Vodja nacionalne raziskovalne skupine pri Evropskem projektu (EP7) »Nesorazmerja med spoloma v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju« (GARCIA, 2014-2017);
 • Vodja trilateralnega projekta Švicarske raziskovalne agencije med Univerzo v Bernu, Srbske akademije znanosti in umetnosti in ZRC SAZU »Urbana zvočna ekologija: zvočne krajine Berna, Ljubljane in Beograda« (program SCOPES, 2014-2017);
 • Organizatorica in predsednica programskega odbora 28. Seminarja evropskih etnomuzikologov »Glasba in kulturni spomin v Evropi po letu 1989«, Ljubljana, 12-18 September 2012;
 • Recenzentka za Oxford University Press.

 • Hofman, A. (ur.) 2017. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Hofman, A. 2016. Novi život partizanskih pesama, Belgrade: Biblioteka XX.
 • Hofman, A. 2016. Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji, Kulturni spomin 3, Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Hofman, A. and P. Sitar. 2016. “‘Buy me a silk skirt Mileʼ: celebrity culture, gender and social positioning in socialist Yugoslavia.” In: Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism, (Southeast European studies). Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs (eds), London: Routledge, 155-172.
 • Hofman, A. 2015. Guest editor of the thematic issue “Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space,” Southeastern Europe 39 (2).
 • Hofman, A. “MUSIC (as) LABOUR: Professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia.” Ethnomusicology Forum 24 (1): 28-50.
 • Hofman, A. and J. “The affective turn in ethnomusicology.” Muzikologija 18: 35-55.
 • Hofman, A. and Mihajlović Trbovc. 2015. Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching, (GARCIA working papers, 6). Trento: University. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6D.pdf.
 • Hofman, A. 2013. “Ko se boji šunda još? Muzička cenzura u Jugoslaviji.” In: Socialism on bench: Yugoslav society through the lenses of new post-Yugoslav humanities [in Croatian], Lada Duraković, Andrea Matošević (eds.), Pula, Zagreb: Srednja Evropa, 280-316.
 • Hofman, A. “Experiencing socialism: female singers in Southeastern Serbia.” In: Negotiating normality: Everyday lives in socialist institutions, Daniela Koleva (ed.), New Brunswick and London: Transaction Publishers, 103-120.
 • Hofman, A. “Lepa Brena: (Re)politization of musical memories on Yugoslavia,” Glasnik Etnografskog instituta 60 (1): 21-32.
 • Hofman, A. Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia (Balkan Studies Library, 1). Leiden, Boston: Brill.
 • Hofman, A. “Questioning socialist folklorization: Beltinci folklore festival in the Slovenian borderland of Prekmurje. In: Audiovisual media and identity issues in Southeastern Europe, Eckehard Pistrick, Nicola Scaldaferri and Gretel Schwörer (eds.), Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 238-257.
 • Hofman, A. “Maintaining the distance, othering the Subaltern: rethinking ethnomusicologists’ engagement in advocacy and social justice. In: Applied ethnomusicology: Historical and contemporary approaches, Klisala R. Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.), Newcastle: Cambridge Scholars, 22-35.
 • Hofman, A. “Socialist stage: politics of place in musical performance.” New sound 36 (2): 120-134.
 • Hofman, A. “‘When we were walking down the road and singing’: rural women’s memories of ‘socialism in Serbia.” In: Gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. 1st ed., Shana Penn and Jill Massino (eds.), New York: Palgrave Macmillan, 185-197.
 • Hofman, A., N. Ceribašić and Lj. Vidić Rasmussen. “Post-Yugoslavian ethnomusicologies in sialogue.” Yearbook for traditional music 40: 33-45.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6