Doc. dr. Ana Hofman

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, docentka za kulturne študije.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 492
ahofman@zrc-sazu.si
ponedeljek, 10.00 - 13.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 1999);
 • Magisterij iz etnomuzikologije (Univerza v Beogradu, 2004);
 • Master iz Študija spolov (Fakulteta za politične vede, Univerza v Beogradu, 2005)
 • Doktorat iz kulturnih študij in etnomuzikologije (Univerza v Novi Gorici, 2007).

 

Raziskovalni interesi:

 • Aplikativna antropologija in etnomuzikologija;
 • Samoorganiziranje in aktivizem v neoliberalizmu;
 • Praske akademskega dela v neoliberalizmu;
 • Teorija afekta;
 • Čutna etnografska metoda s poudarkom na zvočno krajino;
 • Politike spolov na Balkanu;
 • Glasba v socialistični in postsocialistični jugovzhodni Evropi.

 

Terensko delo:

 • Jugovzhodna Srbija (1998 – 1999), (2004 – 2007);
 • Vojvodina (Bačka in Srem)(2000 – 2004);
 • Slovenija (Tuhinjska dolina, 2006; Prekmurje, 2010 – 2012);
 • Bolgarija, Sofia (maj 2010);
 • Redna terenska dela v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem (2008 –);
 • Avstrija, Dunaj (december 2013 – februar 2014);
 • Brazilija, Rio de Janerio (nov. 2015-feb. 2016).


 • Študentka raziskovalka, Štipendistka Wenner-Gren fundacije za anthropološke raziskave, Univerza v Chicagu (2005);
 • Gostojoča študentka pri Ruskem, vzhodno-evropskem in evropsko-azijskem centru Univerze v Illinoisu, Urbana-Champaign (poletje 2006);
 • Gostojoča raziskovalka, štipendistka Robert Bosch Fellowship, gostujoča raziskovalka na Inštitutu za socialno antropologijo Max Planck v Halleju, Nemčija in New Europe College v Bukarešti, Romunija (poletni semester 2008);
 • Podoktorska raziskovalka na Centru za jugovzhodno-evropske študije Univerze v Grazu, štipendistka Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje, izobraževanje in raziskovanje (OeAD-GmbH) (november 2013 – marec 2014);
 • Gostojoča raziskovalka – štipendistka Raziskovalne agencije zvezne države Rio de Janeiro (FAPERJ) na Šoli za glasbo Zvezne univerze v Rio de Janeiru (UFRJ) (november 2015 – februar 2016).
 • Izbrana podoktorska Fulbright štipendistka na Podiplomski šoli City University New York (februar – julij 2018).

 • Glavna urednica, International journal of Euro-Mediterranean studies, znanstvena revija, Porotorož: Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2009-2010);
 • Gostojoča urednica znanstvene revije Southeastern Europe št. 39, letnik 2015;
 • Zakladničarka in članica upravnega odbora Evropskega seminarja etnomuzikologov;
 • Članica uredniškega odbora revije Artefact, Fakultete za umetnost, Univerze v Nišu, Srbija;
 • Vodja nacionalne raziskovalne skupine pri Evropskem projektu (EP7) »Nesorazmerja med spoloma v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju« (GARCIA, 2014-2017);
 • Vodja trilateralnega projekta Švicarske raziskovalne agencije med Univerzo v Bernu, Srbske akademije znanosti in umetnosti in ZRC SAZU »Urbana zvočna ekologija: zvočne krajine Berna, Ljubljane in Beograda« (program SCOPES, 2014-2017);
 • Organizatorica in predsednica programskega odbora 28. Seminarja evropskih etnomuzikologov »Glasba in kulturni spomin v Evropi po letu 1989«, Ljubljana, 12-18 September 2012;
 • Recenzentka za Oxford University Press.

 • Hofman, A. (ur.) 2017. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Hofman, A. 2016. Novi život partizanskih pesama, Belgrade: Biblioteka XX.
 • Hofman, A. 2016. Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji, Kulturni spomin 3, Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Hofman, A. and P. Sitar. 2016. “‘Buy me a silk skirt Mileʼ: celebrity culture, gender and social positioning in socialist Yugoslavia.” In: Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism, (Southeast European studies). Rory Archer, Igor Duda, Paul Stubbs (eds), London: Routledge, 155-172.
 • Hofman, A. 2015. Guest editor of the thematic issue “Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space,” Southeastern Europe 39 (2).
 • Hofman, A. “MUSIC (as) LABOUR: Professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia.” Ethnomusicology Forum 24 (1): 28-50.
 • Hofman, A. and J. “The affective turn in ethnomusicology.” Muzikologija 18: 35-55.
 • Hofman, A. and Mihajlović Trbovc. 2015. Toolkit for integrating gender-sensitive approach into research and teaching, (GARCIA working papers, 6). Trento: University. http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6D.pdf.
 • Hofman, A. 2013. “Ko se boji šunda još? Muzička cenzura u Jugoslaviji.” In: Socialism on bench: Yugoslav society through the lenses of new post-Yugoslav humanities [in Croatian], Lada Duraković, Andrea Matošević (eds.), Pula, Zagreb: Srednja Evropa, 280-316.
 • Hofman, A. “Experiencing socialism: female singers in Southeastern Serbia.” In: Negotiating normality: Everyday lives in socialist institutions, Daniela Koleva (ed.), New Brunswick and London: Transaction Publishers, 103-120.
 • Hofman, A. “Lepa Brena: (Re)politization of musical memories on Yugoslavia,” Glasnik Etnografskog instituta 60 (1): 21-32.
 • Hofman, A. Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia (Balkan Studies Library, 1). Leiden, Boston: Brill.
 • Hofman, A. “Questioning socialist folklorization: Beltinci folklore festival in the Slovenian borderland of Prekmurje. In: Audiovisual media and identity issues in Southeastern Europe, Eckehard Pistrick, Nicola Scaldaferri and Gretel Schwörer (eds.), Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 238-257.
 • Hofman, A. “Maintaining the distance, othering the Subaltern: rethinking ethnomusicologists’ engagement in advocacy and social justice. In: Applied ethnomusicology: Historical and contemporary approaches, Klisala R. Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.), Newcastle: Cambridge Scholars, 22-35.
 • Hofman, A. “Socialist stage: politics of place in musical performance.” New sound 36 (2): 120-134.
 • Hofman, A. “‘When we were walking down the road and singing’: rural women’s memories of ‘socialism in Serbia.” In: Gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. 1st ed., Shana Penn and Jill Massino (eds.), New York: Palgrave Macmillan, 185-197.
 • Hofman, A., N. Ceribašić and Lj. Vidić Rasmussen. “Post-Yugoslavian ethnomusicologies in sialogue.” Yearbook for traditional music 40: 33-45.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Doc. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6