Doc. dr. Jani Kozina

Nosilec predmeta Kulturna geografija na geografskem modulu doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 546
jani.kozina@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2008).

Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2013)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Njegovo terensko delo je usmerjeno v preučevanje kulture, ustvarjalnosti in inovativnosti v različnih prostorskih kontekstih. Zanimajo ga kulturne vrednote, prakse, diskurzivni in materialni izrazi in artefakti ljudi, kulturna raznolikost in pluralnost družbe ter kako so kulture razporejene po prostoru, kako nastajajo kraji in identitete, kako si ljudje zamišljajo kraje in gradijo čute za kraj ter kako ljudje proizvajajo in prenašajo znanje in pomen. Njegove glavne raziskovalne interese se lahko razdeli na tri medsebojno povezana področja:

(1) urbane in regionalne študije, mala in srednje velika mesta, policentrični prostorski razvoj, razmerja med mesti in podeželjem, participativno načrtovanje in upravljanje;

(2) industrijski in post-industrijski družbeno-gospodarski razvoj, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, ustvarjalno gospodarstvo, družbene inovacije, družba znanja;

(3) urbano kmetijstvo, urbano vrtičkarstvo, zelena infrastruktura, eko-inovacije.Glavna gostovanja:

 • Študent raziskovalec, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2005);
 • Študent raziskovalec, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2006-2007);
 • Študent raziskovalec, Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2007-2009);
 • Gostujoči raziskovalec, Cardiff Metropolitan University, School of Management (2014-2015).

Drugo:

 • Področni urednik za humano geografijo, Acta Geographica Slovenica;
 • Član usmerjevalne skupine Danube Local Actors Platform;
 • Član uredniškega odbora Digitalne enciklopedije slovenske naravne in kulturne dediščine;
 • Član Medobčinske pobude: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski eRegiji;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije. Ljubljana: Založba ZRC;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem. Ljubljana: Zložba ZRC;
 • Nadomestni član Sosveta za statistiko prebivalstva pri Statističnem uradu Republike Slovenije;
 • Član Regional Studies Association;
 • Član strokovnega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi.

Izbrane publikacije:

 • Bole, D., Kozina, J., Tiran, J. 2020. The socioeconomic performance of small and mediumsized industrial towns: Slovenian perspectives. Moravian Geographical Reports, 28(1), 16-28.
 • Kozina, J. 2020. Vrednote industrijskega mesta v post-socialističnem kontekstu. V: Bole, D. (ur.) Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi, Knjižna zbirka Capacities (str. 111-122). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Kozina, J., Halilović, N. 2020. Urbano vrtičkarstvo kot tradicija in družbena inovacija v Velenju. V: Bole, D. (ur.) Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi, Knjižna zbirka Capacities (str. 159-170). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Poljak Istenič, S., Kozina, J. 2020. Participatory planning in a post-socialist urban context: experience from five cities in Central and Eastern Europe. V: Nared, J., Bole, D. (ur.) Participatory research and planning in practice, The urban book series (str. 31-50). Cham: Springer Open.
 • Kozina, J., Clifton, N. 2019. City-region or Urban-rural Framework: What Matters More in Understanding the Residential Location of the Creative Class? Acta Geographica Slovenica, 59(1), 127-143.
 • Kozina, J., Poljak Istenič, S., Komac, B. 2019. Green Creative Environments – Contribution to Sustainable Urban and Regional Development. Acta Geographica Slovenica, 59(1), 105-112.
 • Bole, D., Kozina, J., Tiran, J. 2019. The variety of industrial towns in Slovenia: a typology of their economic performance. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 46, 71-83.
 • Tiran, J., Bole, D., Gašperič, P., Kozina, J., Kumer, P., Pipan, P. 2019. Vrednotenje družbene trajnostnosti malega industrijskega mesta: primer Velenja. Geografski vestnik, 91(2), 71-89.
 • Kozina, J., Bole, D. 2018. The Impact of Territorial Policies on the Distribution of the Creative Economy: Tracking Spatial Patterns of Innovation in Slovenia. Hungarian Geographical Bulletin, 67(3), 259-273.
 • Kozina, J. 2018. Demographic Characteristics of Creative Workers: Under-activated Development Potentials in Slovenia? Acta Geographica Slovenica, 58(2), 111-121.
 • Kozina, J., Bole, D. 2018. Kje prebivajo in delujejo kulturni ustvarjalci? Širjenje in razpršitev kulturnih prostorov v Sloveniji. Družboslovne razprave, 34(87), 35-59.
 • Šmid Hribar, M., Kozina, J., Bole, D., Urbanc, M. 2018. Public goods, common-pool resources, and the commons: the influence of historical legacy on modern perceptions in Slovenia as a transitional society. Urbani izziv, 29(1), 96-109.
 • Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017. Central settlements in Slovenia in 2016. Acta Geographica Slovenica, 57(2), 7-32.
 • Kozina, J., Bole, D. 2017. Agglomeration of Bohemians Across Different Spatial Scales in Slovenia. V: Murzyn-Kupisz, M., Działek, J. (ur.) The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (str. 185-204). Cham: Springer International Publishing AG.
 • Kozina, J., Bole, D. 2017. Creativity at the European Periphery: Spatial Distribution and Developmental Implications in the Ljubljana Region. V: Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (ur.) Creative Industries in Europe: Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics (str. 227-254). Cham: Springer International Publishing AG.
 • Kozina, J. 2016. Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Urbanc, M., Gašperič, P., Kozina, J. 2015. Geographical Imagination of Landscapes: Analysis of the Book of Photographs Slovenian Landscapes. Acta Geographica Slovenica, 55(1), 99-125.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI