Doc. dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, docent za področje geografija


01 4706 546
jani.kozina@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI