Doc. dr. Janez Nared

Nosilec predmeta Upravljanje prostora na geografskem modulu doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Višji znanstveni sodelavec in pomočnik predstojnika na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Docent za področje geografije.


01 4706 548
janez.nared@zrc-sazu.si

Izobrazba:

diploma iz geografije in sociologije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001)

doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007)

magister prava (Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2009)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Med ključnimi področji njegovega delovanja so regionalno planiranje, regionalni razvoj, regionalna politika, prostorsko planiranje, ekonomska geografija in participativno planiranje. Ta področja razvija prek temeljnih in aplikativnih raziskav, zlasti prek projektov teritorialnega sodelovanja. Projekti, ki jih izvajajo s partnerji iz ostalih evropskih držav, vključujejo poleg znanstvenih vsebin tudi aplikativna znanja s področja upravljanja s prostorom. Omenjena znanja krepi tudi s študijskimi obiski v tujini, med katerimi so bili daljši na Univerzi v Bayreuthu, Univerzi v Gradcu in Univerzi v Innsbrucku.Glavna gostovanja:

 • Študent raziskovalec, Univerza v Bayreuthu (2003);
 • Študent raziskovalec, Univerza v Gradcu (2004-2005);
 • Gostujoči raziskovalec, Univerza v Innsbrucku (2014)

Drugo:

 • član Strokovnega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi
 • sourednik zbirk Regionalni razvoj in CAPACities
 • član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica
 • urednik za področje regionalnega planiranja revije Acta geographica Slovenica
 • ambasador Regional Studies Association za Slovenijo
 • član Odbora za gospodarstvo Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
 • član založniškega sveta Založbe ZRC
 • visokošolski učitelj na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem
 • član organizacijskega odbora letne konference Regional Studies Association “Transformations: Relational Spaces, beyond Urban and Rural”
 • član delovne skupine Državnega sveta za pripravo koncepta in zakonodajnih podlag za vzpostavitev prihodnje pokrajinske delitve Republike Slovenije

Izbrane publikacije:

 • Nared J. 2020. Participatory Transport Planning: The Experience of Eight European Metropolitan Regions. In: Nared J., Bole D. (eds) Participatory Research and Planning in Practice. The Urban Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_2
 • Nared J., Bole D. 2020. Participatory Research on Heritage- and Culture-Based Development: A Perspective from South-East Europe. In: Nared J., Bole D. (eds) Participatory Research and Planning in Practice. The Urban Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_7
 • Nared, J. 2020. Regional development in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_19
 • Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J. 2020. Slovenian economy. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_12
 • Bole, D., Goluža, M., Tiran, J., Kumer, P., Topole, M., Nared, J. 2020. The settlement system in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_11
 • Nared, J. (ur.) 2019. Transforming European metropolitan regions: smart mobility for better liveability. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A. 2019. Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Založba ZRC, Ljubljana.
 • Nared, J. 2018. Local self-government reforms in Slovenia: discourse on centrality and peripherality. Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59002-8_17
 • Rus, P; Nared, J., Bojnec, Š. 2018. Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana urban region. Acta geographica Slovenica 58-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4830
 • Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017. Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9. DOI:10.1553/eco.mont-9-sis57
 • Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017. Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4606
 • Nared. J., Razpotnik Visković, N. 2016. Somestja v Sloveniji. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88203

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI