Doc. dr. Janez Nared

višji znanstveni sodelavec in pomočnik predstojnika na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, docent za področje geografije


01 4706 548
janez.nared@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI