Izr. prof. dr. Metka Petrič

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študiju 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 04
metka.petric@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geologije (Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 1992),
 • Magisterij iz geologije (Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 1995),
 • Doktorat iz geologije (Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2000).

 

Raziskovalni interesi:

 • kraška hidrogeologija,
 • napajanje kraških vodonosnikov,
 • sledenje z naravnimi in umetnimi sledili,
 • ogroženost in varovanje kraških vodnih virov.Vodenje projektov:

 • ARRS aplikativni raziskovalni projekt L2-1152 Uporaba sledenj z naravnimi in umetnimi sledili pri načrtovanju zaščite kraških vod,
 • mednarodna projekta SMART-KARST: International Karstological School Sustainable management of natural resources on karst (Marie Curie, 6. Okvirni program EU) in Karst and water supply: The role of karst aquifers for economy (Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni EU),
 • projektna skupina partnerja v mednarodnih projektih STALAGMITE: Sustainable management of groundwater in karstic environments (4. Okvirni program EU), Groundwater management of coastal karstic aquifers (COST 621), GEP: Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija) in ŠKOCJAN-RISNJAK: Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak (program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška),
 • bilateralni projekti z Veliko Britanijo, Turčijo in Srbijo.

 

Pedagoško delo:

 • uspešno zaključena 3 mentorstva doktoratov in 1 tekoče mentorstvo,
 • uspešno zaključeno mentorstvo 2 magisterijev bolonjskega študija, 4 univerzitetnih diplom in 2 diplom bolonjskega študija,
 • predavateljica na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi na Primorskem.

 

Drugo:

 • članica Komisije za kraško hidrogeologijo mednarodnega združenja hidrogeologov IAH,
 • področna urednica (kraška hidrogeologija) revije Acta carsologica,
 • članica Slovenskega Nacionalnega odbora za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO,
 • članica strokovne skupine UNESCO Globalnega Geoparka Idrija,
 • članica organizacijskih odborov več mednarodnih znanstvenih konferenc,
 • štipendija Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD za izpopolnjevanje na Univerzi Karlsruhe v Nemčiji.

Izbrana bibliografija:

 • Kogovšek, J., Petrič, M., 2014. Solute transport processes in a karst vadose zone characterized by long-term tracer tests (the cave system of Postojnska Jama, Slovenia). Journal of Hydrology, 519A: 1205-1213, doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.047.
 • Petrič, M., Kogovšek, J., 2016. Identifying the characteristics of groundwater flow in the Classical Karst area (Slovenia/Italy) by means of tracer tests. Environmental earth sciences, 75/22: 1-13, doi: 10.1007/s12665-016-6255-4.
 • Petrič, M., 2019. The use of artificial tracer tests in the process of management of karst water resources in Slovenia. In: Younos, T. (ed), et al. Karst water environment: advances in research, management and policy, (The handbook of environmental chemistry. Cham: Springer. P. 133-156, doi: 10.1007/978-3-319-77368-1_5.
 • Petrič, M., 2010. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia: case study. In: Krešić, N., Stevanović, Z. (eds). Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, p. 428-441.
 • Rusjan, S., Sapač, K., Petrič, M., Lojen, S., Bezak, N., 2019. Identifying the hydrological behavior of a complex karst system using stable isotopes. Journal of Hydrology, 577: 1-11, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.123956.
 • Petrič, M., Kogovšek, J., Ravbar, N., 2018. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers: the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia). Acta carsologica, 47/1: 35-51, doi: 10.3986/ac.v47i1.5144.
 • Vižintin, G., Ravbar, N., Janež, J., Koren, E., Janež, N., Zini, L., Treu, F., Petrič, M., 2018. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment, 619/620: 1214-1225, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.
 • Petrič, M., 2017. Flow dynamics in a karst aquifer studied by means of natural and artificial tracers: a case study of the Malenščica and Unica karst springs. Geologija, 60/2: 211-221, doi: 10.5474/geologija.2017.015.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu

Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar,

ECTS: 6

Fizikalna speleologija in speleogeneza

Red. prof. dr. Franci Gabrovšek,

ECTS: 6

Geomorfologija krasa

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna,

ECTS: 9

Kras in tektonske strukture

Red. prof. dr. Stanka Šebela,

ECTS: 6

Uporabno krasoslovje

Red. prof. dr. Tadej Slabe,

ECTS: 6