Doc. dr. Maja Petrović Šteger

Maja Petrović Šteger

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, docentka za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 303, Ljubljana.
01 4706 537
majapetrovicsteger@gmail.com
torek, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz kulturologije (Univerza v Ljubljani, 1999);
 • Magisterij iz socialne antropologije (University of Cambridge, 2001);
 • Doktorat iz socialne antropologije (University of Cambridge, 2006).

 

Terensko delo:

 • Slovenija (1998; 2001);
 • Tasmanija, Avstralija (2003-2004; 2006; 2009);
 • Švica (9 terenskih obiskov med 2007-2010);
 • Srbija (2002 -2004; 2005; 2007; 2008; 2010; 2012-2015; 2016).

 

Raziskovalni interesi:

 • Antropologija zavesti;
 • Antropologija sebstva;
 • Antropologija telesa;
 • Antropologija smrti in umiranja;
 • Medicinska antropologija;
 • Duševno zdravje;
 • Antropologija postkonfliktnega;
 • Zgodovina antropološke misli in teoretskih pristopov;
 • Nevroantropologija;
 • Bioumetnost;
 • Voda, reke in poti v antropologiji;
 • Pomen in vloga telesnih ostankov v translokalnih družbah;
 • Vizionarske prakse/družbeno podjetništvo;
 • Srbija, Tasmanija, Švica.


 • Znanstvena raziskovalka v Peterhouse, Univerza Cambridge (2006–2010);
 • Direktorica študija za arheologijo in antropologijo v Peterhouse, Univerza Cambridge (2008–2010);
 • Samostojna raziskovalka in raziskovalna članica Oddelka za socialno antropologijo na Univerzi Cambridge (2011–2013);
 • Znanstvena raziskovalka, Independent Social Research Foundation, London (2014);
 • Znanstvena sodelavka, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2014 – danes);
 • Gostujoča profesorica, Centre for Tibetan and Anthropological studies, Chengdu University, China (marec–maj 2015);
 • Gostujoča raziskovalka in profesorica, Morphomata, University of Köln, Centre for the Advanced Studies and Humanities (september 2015–februar 2016).

Pedagoška praksa:

 • Na Univerzi v Ljubljani, Univerzi Cambridge (VB), Univerzi v Mariboru ter Chengdu Univerzi (Kitajska) sem poučevala tako dodiplomske kot podiplomske študente predmete kot so: antropologija smrti; simbolna antroologija; antropologija prava; antropologija neevropskih družb; medicinska antropologija;
 • Kot vabljena predavateljica ali udeleženka konferenc sem svoje raziskovalno delo predstavila na več kot 40 akademskih srečanjih in mednarodnih univerzah. Med drugim tudi na Univerzi v Hobartu (Tasmanija), Univerzi Turku (Finska), Univerzi v Edinburghu (VB), Yale Univerzi (ZDA), Univerzi v Osaki (Japonska), Univerzi v Kopenhagnu (Danska), Univerzi v Oslu (Norveška), Univerzi v Bilbau (Španija), na London School of Hygiene and Tropical Medicine (VB), etc;
 • Kot predavateljica, mentorica in direktorica študija arheologije in antropologije v Peterhouse, Univerza Cambridge sem svetovala več kot 15 študentom in kolegom (iz področij socialne antropologije, arheologije, zgodovine, politologije, mednarodnih odnosov) glede načrtovanja in izvajanja raziskav, ki so potekale v centralni in jugovzhodni Evropi ter Avstraliji.

 

Izbrane štipendije in raziskovalne nagrade/raziskovalni projekti:

 • Chevening Cambridge Scholarship, University of Cambridge za raziskavo o družbenem in političnem razumevanju biomedicinske pomoči in novih reproduktivnih tehnologij v Sloveniji (2001);
 • Sklad Ad Futura (2002-2004) ter Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Individual Grant (2004 – 2005) za študijo vloge biotehnološke znanosti znotraj sodobne interpretacije telesa in telesnih delov (na primeru razumevanja mrtvega telesa in predniških ostankov v Srbiji in na Tasmaniji);
 • Peterhouse Research Fund Grant za antropološko študijo legalnih okvirjev razumevanja mrtvega telesa v anglosaškem prostoru (2007-2010);
 • Independent Social Research Foundation Grant za projekt o duševnem zdravju in mentalni higieni v sodobni Srbiji (2013/2014);
 • The Morphomata Research Fellowship, University of Köln. (2015);
 • ARRS (J6-7480), vodenje raziskovalnega projekta “Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi” (2016 – 2019).

 • Petrović-Šteger, M. 2016. Understanding Self-care: Passing and Healing in Contemporary Serbia’. V Materiality of Death and Time. Ur. A. E. Rassmusen, T. F. Sørensen in P. Bjerregaard, str. 113 – 129. London: Routledge.
 • Petrović-Šteger, M. 2013. Claiming the Aboriginal Body in Tasmania. An Anthropological Study of Repatriation and Redress. Ljubljana: ZRC.
 • Petrović-Šteger, M. 2013. ‘Marilyn Strathern’. V SAGE Encyclopeadia, Theory in Social and Cultural Anthropology. Ur. R. Jon McGee in Richard L. Warms, str. 816-819.

Los Angeles: Sage Reference.

 • Petrović-Šteger, M. 2013. ‘Parasecurity and Paratime in Serbia: Neocortical Defence and National Consciousness’. V Times of Security: Ethnographies of Fear, Protest and the Future. Ur. Pedersen Morten Axel in Martin Holbraad, str. 141-162. London, Routledge.
 • Petrović-Šteger, M. 2012. ‘Mobile Sepulchre and Interactive Formats of Memorialisation: On Funeral and Mourning Practices in Digital Art’, Journeys 13(2): 71-89.
 • Edwards, Jeanette in Maja Petrović-Šteger (ur.) 2011. Recasting Anthropological Knowledge: Inspiration and Social Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Petrović-Šteger, M. 2011. ‘Spools, loops and traces: on etoy encapsulation and three portraits of Marilyn Strathern’. V Recasting Anthropological Knowledge: Inspiration and Social Science. Ur. Edwards Jeanette in Maja Petrović-Šteger, str. 145-164. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Petrović-Šteger, M. 2009. ‘Anatomising Conflict – Accommodating Human Remains’. V Social Bodies. Maryon McDonald in Lambert Helen, str. 47-76. London: Berghahn.
 • Petrović-Šteger, M. 2008. ‘Anatomizacija konflikta i telesnih ostataka kao strategija izmirenja?’. Reč 76(22): 119-153.
 • Petrović-Šteger, M. 2008. ‘O odnosnostih v antropološki vednosti’, V Pisanje Antropologije, str. 245-271. Ljubljana: Koda, Študentska založba.
 • Petrović-Šteger, M. 2005.: ‘Srebreniška morišča in metini travniki: Vloga znanja in dokazov v rekonstrukciji preteklosti’, V Srebrenica: dokumenti-pričevanja-haaški proces, str. 321-333. Ljubljana: Koda.
 • Petrović-Šteger, M. 2005. ‘Producing Bodies – Reproducing Persons: Thinking Human Remains in Postconflict Serbia’. Cambridge Anthropology 2005/2006, XXV(3): 61-71.
 • Petrović-Šteger, M. 2003. ‘The Practices of Justice and Understandings of Truth: Truth and Reconciliation Commissions’. Eurozine. http://www.eurozine.com/article/2003-12-02-petrovic-en.html
 • Petrović-Šteger, M. 2003. ‘Nove reproduktivne tehnologije in ideologija telesa v Sloveniji’. Časopis za Kritiko Znanosti, Ljubljana, XXXI(211): 272-297.
 • Petrović-Šteger, M. 2002. ‘Telo med življenjem in smrtjo’. Poligrafi, 7(27/28): 157- 180.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6