Doc. dr. Nika Razpotnik Visković

znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika, docentka za področje geografije


01 4706 540
nika.razpotnik@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI