Doc. dr. Nika Razpotnik Visković

Koordinatorica modula Humana geografija in nosilka predmeta Trajnostni razvoj na doktorskem študiju Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitutu Antona Melika. Docentka za področje geografije


01 4706 540
nika.razpotnik@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije (Univerza v Ljubljani, 2005)

Doktorat iz prostorskega načrtovanja (Univerza v Ljubljani, 2012)

 

Raziskovalni interesi:

Raziskovalno pot je začela kot mlada raziskovalka s področja razvoja podeželja, kjer je proučevala polkmetije kot prevladujočo socialno-ekonomsko obliko kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Prva samostojna raziskovalna projekta sta naslavljala prostorski vidik razvoja slovenskih kmetij, s poudarkom na utesnjenosti in prostorski razpršenosti. Na tem področju se je izpopolnjevala na dveh krajših gostovanjih v tujini, na l’Institut Agronomique Méditerranéen v Montpellieru ter ISARA v Lyonu.

Svoje raziskovalno področje je v zadnjih letih razširila na področje trajnostnega turizma. Skozi raziskovanje vloge kulinarične dediščine v razvoju turistične ponudbe je začela s spoznavanjem raznolikosti trajnostnih praks v evropskem (predvsem sredozemskem) turizmu, zanimajo pa jo tudi priložnost in pasti certificiranja v tej panogi.

 

Glavni projekti:

  • Koordinatorka projekta »LABELSCAPE: Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja« – transnacionalnega projekta programa Interreg MED, 2019–2022
  • Koordinatorka projekta »MEDFEST: Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije« – transnacionalnega projekta programa Interreg MED, 2016–2019
  • Podoktorski raziskovalni projekt »Prostorska utesnjenost kmetij v naseljih«, financiran s strani ARRS, 2014–2016)
  • Koordinatorka ciljnega raziskovalnega projekta »Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov« financiranega s strani MKGP in ARRS (2016-2018)
Izbrane publikacije:

  • Razpotnik Visković, N., Oliveira, D., Castro, F., Ribas, J. (2019). Cómo desarrollar destinaciones turísticas sostenibles basadas en el patrimonio alimentario? : okrogla miza v okviru posvetovanja “Patrimonios, alimentarios, turismos y sostenibilidades”, V congreso international, La Pedrera, Barcelona, 20. jun. 2019.
  • Kumer, P., Pipan, P., Šmid Hribar, M., Razpotnik Visković, N. (2019). Pomen sodelovanja akterjev, vpetost v lokalno okolje in inovativnost pri ustvarjanju kulinaričnih turističnih izkušenj na ruralnem slovenskem Sredozemlju. Geografski vestnik 91-2.
  • Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. (2015). Sustainable spatial development in the Alps. Acta geographica Slovenica 55 -1.
  • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. (2014). Environmental planning recommendations, Sustainable transport and cultural heritage. V: Managing cultural heritage sites in Southeastern Europe. Založba ZRC: Ljubljana.
  • Černič Istenič, M., Šprah, L., Bole, D., Lapuh, L., Nared, J., Razpotnik Visković, N. (2013). Socialno kmetijstvo, priložnost za razvoj podeželja in zagotavljanje blaginje. V: Nove razvojne perspektive, Založba ZRC: Ljubljana.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI