Doc. dr. Tadej Troha

Znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitut ZRC SAZU, docent za področje filozofije


01 4706 482
tadej.troha@zrc-sazu.si

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Univerzitetni naziv: docent
Štipendije:

  • Štipendija Ministrstva za kulturo (2005/2006)

Izbrane publikacije

Knjižne objave (izbor)

  • Niti čudež niti čudež, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2010

 

Članki (izbor)

  • »Kafka, Preobrazba simptoma«, Problemi (Ljubljana), 2006, letn. 44, št. 1/2
  • »’Ambivalenca’«, Problemi (Ljubljana), 2008, letn. 46, št. 3/4
  • »Foucault in para-praksa«, Filozofski vestnik (Ljubljana), 2009, letn. 30, št. 3
  • »Dogodek in ne-zvestoba, ne-dogodek in zvestoba«, Filozofski vestnik (Ljubljana), 2010, letn. 31, št. 3

 

Prevodi (izbor)

  • S. Freud, Mož Mojzes in monoteistična religija, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2004
  • R. Pfaller, Umazano sveto in čisti um, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2009

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6