Izr. prof. dr. Nataša Viršek Ravbar

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


05 700 19 31
natasa.ravbar@zrc-sazu.si

Izredna profesorica za področje krasoslovja na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju na Podiplomski šoli ZRC SAZU, kjer je nosilka izbirnega predmeta Ekohidrološki procesi in pritiski na krasu ter na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študije, kjer je nosilka skupnega izbirnega predmeta Izbrane študije krasoslovja.

 

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz geografije in sinologije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2001),
 • Doktorat iz krasoslovja (Univerza v Novi Gorici, Podiplomski študijski program Krasoslovje, 2007).

 

Raziskovalno delo in interesi:

Natašo Ravbar zanimajo predvsem način pretakanje voda, hidrološka časovna spremenljivost in interakcije površinskih in podzemnih voda v krasu. Ukvarja se z varovanjem krasa in kraških vodnih virov ter z ocenjevanjem ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda. S tega področja ima veliko mednarodnih izkušenj pri razvoju strategij zaščite kraških vodnih virov. Sodelovala in vodila je številne mednarodne in domače raziskovalne projekte. V enem od njih je razvila splošen pristop za ocenjevanje ranljivosti in tveganja za onesnaženje kraških voda. Metoda je bila večkrat uporabljena na kraških vodonosnikih doma in po svetu. Rezultate svojega dela objavlja v številnih domačih in tujih knjigah in revijah, vključenih v indeks SCI. Svoje znanje posreduje mlajšim kot predavateljica in mentorica na univerzitetni in visokošolski ravni.Gostovanja:

 • Študijsko leto 1997/98: izpopolnjevanje na Tajvanu, Xinzhu – v okviru Univerze v Ljubljani;
 • Študijsko leto 1998/99: izpopolnjevanje v Ljudski republiki Kitajski, Pedagoška univerza Xian in Univerza v Yunnanu;
 • Maj 2004: strokovno izpopolnjevanje na Centre of Hydrogeology, University of Neuchâtel, Švica;
 • April 2010: strokovno izpopolnjevanje na Centre of Hydrogeology, University of Malaga, Španija;
 • Avgust – september 2019: Rudarsko-geološka fakulteta, Oddelek za hidrogeologijo, Univerza v Beogradu, Srbija.

Drugo:

 • Prejemnica nagrade Svetovne fundacije znanstvenikov in Slovenske znanstvene fundacije,
 • Članica znanstvenega odbora za organizacijo mednarodne konference Mednarodna krasoslovna šola “Klasični kras”,
 • Članica znanstvenega odbora za organizacijo Mednarodnega znanstvenega simpozija Geobalcanica, Skopje; konference Mednarodne zveze hidrogeologov (IAH), Rim; Mednarodnega znanstvenega simpozija Karst 2018 – Expect the unexpected, Trebinje; vodja sekcij pri letnem zborovanju EGU (Dunaj), itd.,
 • Recenzentka prispevkov naslednjih revij (po abecedi): Acta Carsologica, Applied Geochemistry, Earth-Science Reviews, Engineering Geology, Environmental Earth Sciences, Geodinamica Acta, Ground Water, Hydrogeology Journal, Hydrological Processes, Journal of Cave and Karst Sciences, Journal of Environmental Management, Journal of Hydrology, Science of the Total Environment in drugih,
 • Članica uredniških odborov mednarodnih revij Research in Tourism and Karst Areas; Urbani izziv; Acta Geobalcanica; Acta Geoscientica Sinica; Grundwasser,
 • 2008–2016: podpredsednica Kraške komisije pri Mednarodni geografski zvezi (IGU),
 • 2009–2013: pomočnica direktorja in koordinatorka UNESCO–ve Katedre za Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici,
 • od 2012 dalje: sourednica mednarodne revije Acta Carsologica (vključena v SCI).

Izbrane publikacije:

 • PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GOSTINČAR, Petra, KRSNIK, Petra, GACIN, Marina. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers: tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622820301582?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102191
 • RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka. Determination of inundation areas within karst poljes and intermittent lakes for the purposes of ephemeral flood mapping. Hydrogeology journal, doi: 10.1007/s10040-020-02268-x.
 • OLARINOYE, Tunde, GLEESON, Tom, MARX, Vera, SEEGER, Stefan, ADINEHVAND, Rouhollah, ALLOCCA, Vincenzo, ANDREO, Bartolomé, APAÉSTEGUI, James, APOLIT, Christophe, ARFIB, Bruno, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, et al. Global karst springs hydrograph dataset for research and management of the world’s fastest-flowing groundwater. Scientific data, https://www.nature.com/articles/s41597-019-0346-5, doi: 10.1038/s41597-019-0346-5.
 • KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Evaluation and Qualification of the Effects of Climate and Vegetation Cover Change on Karst Water Sources: Case Studies of Two Springs in South-Western Slovenia. Water, https://doi.org/10.3390/w12113087, doi: 10.3390/w12113087.
 • MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.
 • PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers: the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia). Acta carsologica, https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5144/6593, doi: 10.3986/ac.v47i1.5144.
 • VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.017, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.
 • TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management, doi: 10.1007/s11269-017-1882-4.
 • KOIT, Oliver, RAVBAR, Nataša, MARANDI, Andres, TERASMAA, Jaanus. Threshold-controlled three-stage hydraulic behaviour of a mantled shallow carbonate aquifer (Tuhala karst area, North Estonia). Acta carsologica, https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4951/6252, doi: 10.3986/ac.v46i2-3.4951.
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes: insights from Slovenia. Environmental science & policy, doi: 10.1016/j.envsci.2015.02.013.
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes, doi: 10.1002/hyp.10313.
 • RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences, http://www.springerlink.com/content/1866-6280/65/8/, doi: 10.1007/s12665-012-1523-4.
 • RAVBAR, Nataša, ENGELHARDT, Irina, GOLDSCHEIDER, Nico. Anomalous behaviour of specific electrical conductivity at a karst spring induced by variable catchment boundaries: the case of the Podstenjšek spring, Slovenia. Hydrological processes, doi: 10.1002/hyp.7966.
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta, 2010, 23, 1/3, str. 89-100.
 • VÍAS, Jesus, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, HÖTZL, Heinz. Mapping the vulnerability of groundwater to the contamination of four carbonate aquifers in Europe. Journal of environmental management, 2010, 91, 7, 1500-1510.
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Comparative application of four methods of groundwater vulnerability mapping in a Slovene karst catchment. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 725-733.
 • ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, VIAS, J. M. Source vulnerability mapping in carbonate (karst) aquifers by extension of the COP method: application to pilot sites. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 749-758.
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia, 2007, 36, 3, 397-411.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI