Izr. prof. dr. Matija Zorn

Znanstveni svetnik in predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, izredni profesor


01 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI