Izr. prof. dr. Matija Zorn

Nosilec predmeta Zgodovinska geografija na geografskem modulu doktorskega študija Primerjalni študij idej in kultur. Znanstveni svetnik in predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Izredni profesor za področje geografije.


01 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Izobrazba:

Univerzitetna diploma iz geografije in zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2001)

Doktorat iz geografije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2007)

 

Življenjepis:

Rodil se je leta 1975 v Kranju. Po končani gimnaziji se je leta 1994 vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, smer geografija in zgodovina. Študij je končal leta 2001. Na isti fakulteti je leta 2007 doktoriral. Od leta 2001 je zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Med letoma 2007 in 2018 je bil pomočnik predstojnika inštituta, od leta 2018 pa je predstojnik inštituta. Od leta 2008 je vodja inštitutskega Oddelka za fizično geografijo. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je habilitiran v izrednega profesorja za področje geografije, predava pa tudi na Fakulteti za management.

Ukvarja se predvsem s fizično geografijo, geografijo naravnih nesreč, geografskimi informacijskimi sistemi, zgodovinsko geografijo in okoljsko zgodovino. Od leta 2011 je urednik znanstvene revije Geografski vestnik in področni urednik za fizično geografijo v znanstveni reviji Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik. Je tudi sourednik knjižnih zbirk Naravne nesreče in GIS v Sloveniji ter član uredniških odborov več domačih in tujih znanstvenih revij. Njegova bibliografija obsega prek tisoč enot.




Drugo:

 • Področni urednik za fizično geografijo znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, citirane v SCIE in SCOPUS-u;
 • Glavni urednik znanstvene revije Geografski vestnik (2011–), citirane v SCOPUS-u;
 • Sourednik knjižne zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji;
 • Sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče;
 • Član uredniškega odbora znanstvenih revij: Hrvatski geografski glasnik (2014–), The Environment (2014–), Geografski pregled (2014–), Acta Geobalcanica (2015–), Problems of Geography (2016–), Environmental & Socio-economic Studies (2017–), Retrospektive (2018–).
 • Član Izvršilnega odbora Zveze geografov Slovenije (2003–2007, 2011–);
 • Član usmeritvenega odbora COMLAND, Komisije za degradacijo zemljišč in dezertifikacijo pri Mednarodni geografski zvezi (2016–);
 • Vodnik Planinske zveze Slovenije (1996–).

Izbrane publikacije:

KNJIGE

 • Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (ur.) 2020: The Geography of Slovenia: Small But Diverse. Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3
 • Mikša, P., Zorn, M. 2020: Življenje ob meji: Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941–1945). Historia 33. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610603139
 • Gašperič, P., Šolar, R., Zorn, M. 2020: Kartografski zakladi slovenskega ozemlja. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M., Mikša, P., Lačen Benedičič, I., Ogrin, M., Marija Kunstelj, A. (ur.) 2018: Triglav 240. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610500841
 • Zorn, M. in sodelavci 2015: Dolina Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 32. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M. 2013: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja – enotni pristop in izbrana orodja. Georitem 22. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Ažman Momirski, L., Kladnik, D., Komac, B., Petek, F., Repolusk, P., Zorn, M. 2008: Terasirana pokrajina Goriških brd. Geografija Slovenije 17. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Ljubljana: Založba ZRC.

IZBRANI ČLANKI

 • Hudson, P. F., Zorn, M. 2019: The role of historic human impacts on modern environmental processes and management: Introduction to special issue. Land Degradation & Development 29-10. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3328
 • Carey, A. E., Zorn, M., Tičar, J., Lipar, M., Komac, B., Welch, S. A., Smith, D. F., Lyons, W. B. 2019: Glaciochemistry of cave ice: Paradana and Snežna Caves, Slovenia. Geosciences 9-2. DOI: https://doi.org/10.3390/geosciences9020094
 • Peña-Angulo, D., … Zorn, M. 2019: Spatial variability of the relationships of runoffand sediment yield with weather types throughout the Mediterranean basin. Journal of Hydrology 571. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.01.059
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Čarni, A. 2018: Human‐induced land degradation and biodiversity of Classical Karst landscape: On the example of enclosed karst depressions (dolines). Land Degradation & Development 29-10. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3116
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Čarni, A. 2018: Bioindication of human-induced soil degradation in enclosed karst depressions (dolines) using Ellenberg indicator values (Classical Karst, Slovenia). Science of the Total Environment 640/641. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.294
 • Van Hall, R. L., Cammeraat, L. H., Keesstra, S. D., Zorn, M. 2017: Impact of secondary vegetation succession on soil quality in a humid Mediterranean landscape. Catena 149-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.05.021
 • Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Quaternary glaciation in the Mediterranean mountains, Special publication of the Geological Society London 433-1. DOI: https:// doi.org/10.1144/SP433.2
 • Tošić, I., Zorn, M., Ortar, J., … 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric Research 168. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.014
 • Del Gobbo, C., Colucci, R. R., Forte, E., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2016: The Triglav glacier (South-Eastern Alps, Slovenia): volume estimation, internal characterization and 2000-2013 temporal evolution by means of ground penetrating radar measurements. Pure and Applied Geophysics 173-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s00024-016-1348-2
 • Zorn, M. 2012: Geomorphic activity in flysch badlands of the Istria peninsula (SW Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3. DOI: https://doi.org/10.1127/0372-8854/2012/S-00104
 • Kuhlicke, C., …, Zorn, M., … 2011: Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Environmental Science & Policy 14- 7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.05.001
 • Zorn, M., Komac, B. 2009: The importance of landsliding in a flysch geomorphic system: The example of the Goriška brda Hills (W Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3. DOI: https://doi.org/10.1127/0372-8854/2009/0053S3-0057

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Družbena geografija krasa

Doc. dr. Mateja Breg Valjavec,

ECTS: 6

Družbene inovacije in prostor

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Interpretacija dediščine

Doc. dr. Aleš Smrekar,

ECTS: 6

Kulturna geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Okoljsko vedenje

Doc. dr. Katarina Polajnar Horvat,

ECTS: 6

Trajnostni razvoj

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro,

ECTS: 6

Zgodovinska geografija

Izr. prof. dr. Matija Zorn,

ECTS: 6